WIEKOWO GM. WITKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Dawny dwór w Wiekowie.

Rozległa wieś przy drodze z Witkowa do Powidza, ok. 23 km. od Gniezna leżąca. Ładnie położona nad jeziorem Niedziegiel (Skorzęcińskie). W 2021 roku liczyła 418 mieszkańców, w latach 1998-2021 liczba mieszkańców powiększyła się o 2,5%. W przeszłości trzy oddzielne miejscowości Wiekowo przy drodze z Witkowa do Powidza, na północny-zachód od niej Podwiekowo, oraz położone nad jeziorem Wiekówko. W centrum wsi dwór z początku XX wieku (1906 r.) Wzniesiony w miejscu poprzedniego dworu.

Zobacz artykuł:

Dzieje wsi:

Osadnictwo na terenie wsi:

Na terenie wsi praktycznie na jej całym obszarze liczne osady i ślady osadnicze od epoki kamiennej poprzez epoki brązu i żelaza oraz średniowiecze po czasy współczesne. W pobliżu centrum wsi: cmentarzysko z epoki żelaza.

 • Na podstawie. Narodowy Instytut Dziedzictwa.

1399 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Wiekowie.

Było to w czasach panowania króla Władysława II Jagiełły.

1564 roku.

W Wiekowie jest 8 łanów ziemi uprawnej kmiecej, mieszka tam 1 zagrodnik  jest tam też karczma.

W Wiekówku jest 1 łan ziemi kmiecej oraz mieszka tam 2 zagrodników.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

Kapliczka w Wiekowie

1821 roku.

Jan Chełmicki dzierżawcą Wiekowa, który to w Podwiekowie zaślubia Michalinę Wstowską.

 • Na podstawie: Wielka Genealogia Minakowskiego.

Wiekowo, Wiekówko, Podwiekowo i okolice na mapie z 1803 roku.

1846 roku.

Wieś Wiekowo liczy 8 domów i 80 mieszkańców. Jest własnością p. Jeske. 

Wiekówko

Liczy 6 domów i 70 mieszkańców. Własność p. Jeske.

Podwiekowo

Składa się z 4 domów i 55 mieszkańców. Właściciel p. Jeske.

 • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

1893 roku.

Wiekowo razem z Wiekówkiem ( 5 domów i 60 mieszkańców ) oraz Podwiekowem ( 1 dom i 13 mieszkańców ) ma 16 domów i 197 mieszkańców, w tym 181 katolików i 16 protestantów. Znajduje się tam cegielnia i wiatrak. Prowadzony jest chów bydła holenderskiego. Miejscowość należy do parafii Powidz.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. t. XIII r.1893.

Wiekowo i Wiekówko na mapie z 1893 roku.

1918 roku.

Udział mieszkańca Wiekowa w Powstaniu Wielkopolskim.

Zobacz Powstańców Wielkopolskich urodzonych w Wiekowie.

Powstańcy Wielkopolscy z Witkowa i okolic

1928 roku.

Wieś liczy 582 mieszkańców. We wsi działa kilku rzemieślników :

 • Kołodziejstwem zajmuje się p. Maćkowiak W.
 • Kowalstwem p. Berkowski J.
 • Krawiectwem p. Głowacka.
 • Rybołówstwem p. Dreczkowski L.
 • Wyszynk trunków prowadzi p. Słupecka P.
 • Wiatrak jest w posiadaniu p. Ziółkowskiego A.
 • Na podst. Księga Adresowa Polski 1928 rok.

Wiekowo na mapie z 1934 roku.

Legenda:

 • Odległość podana jest od rynku w Gnieźnie do centrum opisywanej miejscowości.
 • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *