OSTROWO KOŚCIELNE GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

1

Fot. Kościół w Ostrowie Kościelnym.

 • fot. Kościół w Ostrowie Kościelnym. Widok od strony zachodniej.

Wieś w gminie Strzałkowo, położona ok. 9,5 km od Słupcy. W 2021 roku liczyła 178 mieszkańców, w latach 1998-2021 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 8,7%.

Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Kościół drewniany konstrukcji zrębowej z 1717 roku. Konsekrowany w 1723 roku. Fundacji opata z klasztoru w Lądzie Mikołaja Łukomskiego. W XIX wieku do kościoła dobudowano drewnianą wieżę.

Ołtarz główny z początku XVIII wieku. Pośrodku ołtarza późnogotycka, datowana na początek XVI wieku rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Rzeźba ta w październiku 1997 roku została skradziona z kościoła, jednak jak widać została odzyskana. Na ołtarzu, obok zdobiących go aniołów możemy zobaczyć herby Szeliga opata Łukomskiego, to półksiężyce zwrócone rogami do góry z krzyżem łacińskim pośrodku, wszystko koloru żółtego. W kościele widzimy też krzyż z barokową rzeźbą Ukrzyżowanego. W północnej kaplicy druga w tej świątyni późnogotycka rzeźba z pocz. XVI wieku tym razem św. Mikołaja. Po przeciwnej stronie w kaplicy południowej obraz Koronacja Najświętszej Marii Panny z 1705 roku. W kościele znajduje się też kamienna późnogotycka chrzcielnica z 1521 roku, oraz cztery konfesjonały zapewne XVIII wieczne. W ostatnich latach świątynia przeszła gruntowny remont.

Zwiedzanie: poza godz. mszy św. zamknięty. (Czerwiec 2022)

Zobacz artykuł:

Dzieje wsi:

Nazwa miejscowości:

Ostrowem w dawnych czasach nazywano, kępy wśród wody, miejsce wśród bagien.

1357 roku

Pierwsza wzmianka o wsi, własność arcybiskupów gnieźnieńskich.

(niektóre publikacje podają, że już w ww. roku stanowiła własność klasztoru w Lądzie).

Było to w czasach panowania Króla Kazimierza III Wielkiego.

Ok.1420 roku

Wzmianka o kościele parafialnym w miejscowości.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VII. 1888 rok.

1565 roku

Wieś posiada 4 łany ziemi kmiecej oraz 1,5 łana ziemi sołtysiej.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

Ostrowo Kościelne na mapie z 1803 roku.

Ok. 1846 roku

Wieś liczy 12 domów, w których mieszka 136 osób.

 • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

Rok szkolny 1866/67

We wsi działa Elementarna Szkoła Katolicka. Należy do dekanatu Powidzkiego i z ramienia tego dekanatu inspektorem szkolnym jest Ks. Dziekan Niedzielski ze Skarboszewa. Na miejscu inspektorem szkolnym jest Ks. Bogusiewicz. Patronat nad szkołą sprawuje Nadzór Szkolny. Nauczycielem w szkole jest Braun Antoni (nauczyciel od 1853 roku, ale nie koniecznie od początku w Ostrowie) przysługuje mu pensja w wys. 160 talarów rocznie. Na rok szkolny 1866/67 powinno uczęszczać do szkoły 97 dzieci.

 • Obraz Katolickich Szkół Elementarnych objętych archidiecezjami Gnieźnieńską i Poznańską. Wyd przez Ludwika Rzepeckiego. Poznań 1867.

1888 roku

Miejscowość posiada 18 domów, zamieszkałych przez 187 osób. Wszyscy mieszkańcy są katolikami. Probostwo posiada 76 ha ziemi.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VII. 1888 rok.

Ostrowo Kościelne na mapie z 1893 roku.

1928 roku

Wieś liczy 187 mieszkańców. We wsi działają:

 • Kowal — Cierniak W.
 • Szewc — Oleński E.
 • Wyszynk trunków prowadzi — Miękwicz W.
 • Na podst. Księgi adresowej z 1928 roku.

Cmentarz

Z początków XIX wieku. W 1993 roku najstarszy nagrobek Józefa Ziółkowskiego był z 1919 roku.

 • Narodowy Instytut Dziedzictwa, strona internetowa: zabytek.pl

Legenda:

 • Odległość podana jest od rynku w Słupcy do centrum opisywanej miejscowości.
 • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

1 thought on “OSTROWO KOŚCIELNE GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

 1. Świetne! Gratulacje pasji 🙂 Co do figury z Kościoła – nie została odnaleziona, jest to replika którą sprowadził ks Marian Baranowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *