Nie wszyscy byli zapisani na liście wypłat. Dużo młodzieży i ludzi pracy zgłaszało się na ochotnika w razie nagłej potrzeby, brali karabin na ramię, poszli, walczyli, polegli lub zginęli, nienotowani nigdzie. (fragment artykułu na temat powstańców)

Pełna lista Powstańców Wielkopolskich nie powstała i niepowstanie nigdy. Wielu z byłych powstańców nie wstępowało do organizacji zrzeszających ich przed i po II wojnie światowej z różnych powodów. Były też osoby mocno naciągające swoje życiorysy, by zostać uznanym za Wielkopolskiego Powstańca.

Przedstawione w opracowaniu osoby, wstępując do organizacji kombatanckich po II wojnie światowej, podawały swój powstańczy życiorys, który często tutaj przedstawiam dosłownie, tak jak zostały podane do akt, w przypadku Mielżyna przypisy zostały rozbudowane o dane rodziców powstańców.

Na chwilę obecną artykuł zawiera dane powstańców z następujących miejscowości:

Jaworowo, Królewiec, Mąkownica, Mielżyn, Ruchocinek, Wiekowo, Witkowo, Odrowąż, Malenin, Ruchocin, Skorzęcin.

(Dane powstańców wlkp. z innych miejscowości zostaną wprowadzone w późniejszym terminie)

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni w Jaworowie.

Balcerzak Leon

s. Wojciecha i Rozalii

Ur. 29-03-1895 roku.

Balcerzak Leon wstąpił jako ochotnik do kompanii powstańczej w Gnieźnie dnia 28.12.1918 roku i pod dow. por. Furmaniaka w dniu 29.12. 1918 roku z bronią w ręku brał udział w zdobywaniu koszar piechoty oraz dworca kolejowego. Następnie pełnił warty i patrole uliczne. Dnia 03.04. 1919 r. brał udział w walkach pod Zdziechową, Kcynią i Szubinem nadal pod dow. por. Furmaniaka. 03.03.1919 roku przydzielony do 3 pułku Strzelców Wielkopolskich i służył w wojsku jako zawodowy do 30.04.1919 roku. (Tekst oryginalny).

(z tekstu wynika, że bitwa pod Zdziechową jakoby miała miejsce 3 Kwietnia 1919 r. W rzeczywistości doszło do niej w dniach 30-31 Grudnia 1918 roku.)

Bartkowski Marcin

s. Józefa i Józefy

Ur. 4 Listopada 1892 roku. Jaworowo.

Bartkowski Marcin brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. Z bronią w ręku od 28.12.1918 do 20.02.1919 roku. Walczył w luźnych oddziałach gnieźnieńskich w Gnieźnie, potem w IV Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Gruszczańskiego pod Rynarzewem i Szubinem. Po zakończeniu powstania pozostał w czynnej służbie w W.P. do 1939 roku.

Ciesielczyk Leon

s. Jana i Ludwiki

Ur. 01.05.1891 roku. Jaworowo

Ciesielczyk Leon brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 z bronią w reku w okresie od 28.12.1918 do 20.02. 1919 roku w kompanii Witkowskiej pod dowództwem por. Knasta w oswobodzeniu Witkowa, Zdziechowy, Wójcina, Strzelna. W czerwcu 1919 roku został powołany do 2 pułku ułanów w Biedrusku pod dowództwem płk. Pasławskiego gdzie pozostał do 1920 roku. Członek Związku Powst. Wlkp.

Kamiński Stanisław

s. Ignacego.

Ur. 21.12.1899 roku. Jaworowo.

Kamiński Stanisław był czynnym członkiem harcerstwa na terenie miasta Gniezna w latach 1917/18 jako drużynowy. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od 27.12 1918 do 18.02. 1919 roku w 2 kompani Gnieźnieńskiej pod dowództwem ppor. Glesmana, brał czynny udział w walkach pod Kcynią, Samoklęskami, Szubinem i Rynarzewem. Bezpośrednia służba w W.P. zdemobilizowany w roku 1921 w stopniu sierżanta.

Powstaniec Wielkopolski urodzony w Królewcu.

Marciniak Kazimierz

s. Stanisława i Marianny zd. Siwiak

Ur. 17 Lutego 1892 roku w Królewcu.

Rodzice Kazimierza wzięli ślub w 1882 roku w kościele w Jarząbkowie. Natomiast ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mielżynie.

W chwili ślubu pan młody liczył 28 lat a panna młoda 20. Po dziesięciu latach urodził im się syn Kazimierz.

Poniżej zamieszczony na stronie internetowej http://powstancy-wielkopolscy.pl/ życiorys Kazimierza Marciniaka.

Marciniak Kazimierz po ukończeniu szkoły podstawowej pracował u ojca na gospodarstwie 4,5 ha. Trudne warunki na tak małym gospodarstwie zmusiły go do szukania pracy, którą zdobył w fabryce w Westfalii pracując jako robotnik do czasu powołania go do armii niemieckiej w 1912r do odsłużenia 2 letniej służby wojskowej. Nie wraca po odsłużeniu, ponieważ wybucha w 1914 roku wojna, w której jest zmuszony brać udział. W czasie 4 letniej wojny zostaje 2 razy ranny. Po zakończeniu wojny wraca do domu. Kiedy pada hasło do broni wstępuje jako ochotnik do oddziałów powstańczych w Gnieźnie, biorąc udział pod dow. por. Kranca na odcinku Kcynia, Nakło, stary Dwór, Rynarzewo. W 1921r wstępuje do Straży Granicznej. W 1924r wraca do domu i obejmuje po ojcu małorolne gospodarstwo. W 1939r kiedy wybucha druga wojna światowa zostaje z całą rodziną wysiedlony z gospodarstwa do obozu w Łodzi, skąd skierowany zostaje do pracy do Ostrowa Mazowieckiego pracując jako robotnik tartaku. Po oswobodzeniu wraca do domu pracując nadal na gospodarstwie do czasu zdania gospodarstwa na syna.

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni w Maleninie.

  1. Sucholas Józef

s. Wojciecha i Antoniny

ur. 08 Lutego 1902 roku.

Suchoas Józef brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od 28.12.1918 do 20.02.1919 roku. Walczył w luźnych oddziałach witkowskich pod dowództwem por. Knasta przy oswobodzeniu Witkowa i okolicy z grenzschutzu, potem Gniezno — Zdziechowa — Gniezno w Straży Ludowej. Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w W.P do 01.07.1920 roku.

2) Woźniak Marcin

s. Michała i Franciszki

Ur. 16 Września 1881 roku.

Woźniak Marcin brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od 28.12.1918 do 20.02.1919 roku. Walczył w oswobodzeniu Witkowa, jak i okolicznych miejscowości z Grenzschutzu pod dowództwem por. Knasta Ignacego. Potem przydzielony do Kompanii Witkowskiej pod dowództwem Połczyńskiego, poprzez Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Kruszwicę, Mątwy, Inowrocław — walczył w tych miejscowościach. Po zdobyciu Inowrocławia powrócił do Witkowa i pełnił służbę wartowniczą w Miejscowej Straży Ludowej do września 1919 roku.

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni w Mąkownicy.

Jastrzębski Jan
s.Wojciecha i Katarzyny ur.09-08-1900 Mąkownica.
Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. od 27.12.1918 do 21.04.1921. Krzyż Niepodległości otrzymał za czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w walkach o oswobodzenie Gniezna, Zdziechowy, Inowrocławia, Kcyni i Szubina w latach 1918-1921, jak również Odznakę Wojsk Wlkp. otrzymał za zasługi jak wyżej.

Stefankiewicz Feliks
s.Walentego i Magdaleny ur.18-05-1900 Mąkownica.

Stefankiewicz Feliks brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie od 29 grudnia 1918 r. do 20.02.1919 r. w luźnych oddziałach przy rozbrajaniu Niemców w Mielżynie i okolicy pod dowództwem por. Knasta z Witkowa. W dniu 12.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do 4 komp. gnieźnieńskiej pod dow. por. Wachtla biorąc udział w walkach pod Kcynią, Szubinem, Nakłem, Zieleńcem, Rynarzewem i Tury Brzóskie. Po zakończeniu powstana przeszedł do 1 pułku strzelców wlkp. i pozostał w służbie do 30.11.1921.

Szcześniak Jan
s.Józefa i Marianny ur.20-04-1883 Mąkownica
Szcześniak Jan brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. Walczył w luźnych oddziałach w Witkowie pod dowództwem Knasta o Witkowo, Gniezno i Zdziechową. Przydzielony do Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Cymsa walczył pod Trzemesznem, Mogilnem, Strzelnem, Mątwami i Inowrocławiem. Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w Wojsku Polskim do 1920 r.

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni w Mielżynie.

Nr.1
Banaszak Marcin
s.Marcina i Józefy zd. Wiczyńska ur.13-10-1899 Mielżyn

Rodzice Marcina Banaszaka wzięli ślub w 1898 roku w Mielżynie. Ojciec Marcina też Marcin ur. się w 1875 r. był synem Stanisława i Michaliny zd. Broczyńska. Matka urodziła się w 1878 r. była córką Andrzeja i Antoniny zd. Jankowska.

Marcin Banaszak brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim przy oswobodzeniu Zdziechowy, Jeżeskich Olędrach pod Rudami (pow.Żnin), Łabiszyna, gdzie w lutym 1919 r. zostaje ranny i przebywa w szpitalu w Gnieźnie. Po wyleczeniu wraca na front pod Jeżeskie Olędry.


Nr.2
Daszyński Hilary
s.Józefa i Stanisławy ur.13-01-1888 Mielżyn

Rodzice Hilarego Daszyńskiego wzięli ślub w Mielżynie w 1886. Ojciec Józef urodził się w 1858 roku, był synem Franciszka i Marii zd. Piniarska. Matka Stanisława zd. Nowakowska urodziła się w 1861 roku, była córką Wawrzyńca i Ludwiki zd. Sikorska.

Daszyński Hilary był zweryfikowanym członkiem ZBoWiD jako powstaniec wlkp. i należał do koła Zbąszyń od dnia 27.08.1965. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. 1918/19 z bronią w ręku w kompanii witkowskiej pow. Gniezno pod dow. Floriana Ozdowskiego i walczył na odcinku frontu Witkowa i okolicy oraz Gniezna i Zdziechowa.


Nr.3
Dąbkowski Michał
s.Edwarda i Józefy ur. 16-08-1900 Mielżyn

Rodzice Michała Dąbkowskiego wzięli ślub w Mielżynie w 1898 roku. Ojciec Edward urodził się w 1873 roku jako syn Leona i Antoniny zd. Hofmann. Matka Józefa zd. Łabuzińska urodziła się w 1872 roku jako córka Józefa i Pauliny zd. Andrzejewskiej.

Dnia 7.1.1919 r. wstąpił ochotniczo do Powstania Wielkopolskiego i został wcielony do 4 kompanii 58 p.p. w Gnieźnie. Brał udział w walkach pod Rynarzewem, Szubinem i na froncie pod Bydgoszczą. W grudniu 1921 r. zwolniony do rezerwy. W roku 1939 został aresztowany przez Niemców i wywieziony w głąb Niemiec na roboty przymusowe.


Nr.4
Eckert Józef
S.Franciszka ur.16-02-1888 Mielżyn
Od 05.01.1919 r. w grupie komendanta Siudy w walce o Wolsztyn.

Ojciec Józefa Eckerta – Franciszek urodzony w 1851 roku w Mielżynie, zmarł w roku urodzenia Józefa tj. w 1888r. W akcie zgonu Franciszka jako jego żona figuruje Julianna zd. Kowalska.


Nr.5
Górski Wiktor
s.Feliksa i Józefy ur.01-10-1899 Mielżyn
Podany do odznaczenia brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. w 8. Kompanii Poznańskiej. Brał czynny udział w walkach pod Szubinem i Nakłem.
Zmarł 9 stycznia 1987 w Międzyrzeczu Wlkp., spoczywa na miejscowym cmentarzu.

Rodzice Wiktora Górskiego wzięli ślub w 1895 roku w Mielżynie. Ojciec Feliks urodził się ok. 1869 roku, jako syn Wiktora i Marianny zd. Nalazek. Matka Józefa zd. Czerniak urodziła się ok. 1862 roku, jako córka Tomasza i Luizy zd. Wesołek.


Nr.6
Hołoga Stanisław
s. Klemensa i Stanisławy ur.18-01-1902 Mielżyn
Jako członek 1 drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Witkowie od listopada 1917 roku brał udział w pracy konspiracyjnej w kolumnie wywiadowczej na rzecz Powstania Wielkopolskiego. Zaświadczenie z dn. 15.01.1936 r. wystawione przez Franciszka Świerkowskiego, b. opiekuna prawnego drużyny skautowej Kościuszko w Witkowie oraz organizator Powstania i członek Komendy Powstania. W czasie Powstania brał udział w organizowaniu wywiadu. W czasie okupacji członek AK. Zamieszkuje od 1922 r. w Piasku pow. Pszczyna, gdzie przez cały czas należał do Związku Powstańców Śląskich i do Związku Weteranów Powstań Śląskich, a obecnie ZBoWiD.

Rodzice Stanisława Hołogi wzięli ślub w 1900 roku w Mielżynie. W tym to roku 25 letni Klemens syn. Andrzeja i Rozalii zd. Laurentowska ożenił się z 19 letnią Stanisławą Bednarek córką Antoniego i Antonii zd. Manuszak.


Nr.7
Hołoga Wacław
s.Klemensa i Stanisławy ur.13-04-1903 Mielżyn
Hołoga Wacław brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. Wstąpił do luźnych oddziałów w Witkowie i walczył w kompanii pod dowództwem Połczyńskiego – Mogilno, Strzelno, Inowrocław. Po zakończeniu Powstania pozostawał w czynnej służbie w Wojsku Polskim do dnia 18.09.1921 r. Czynny członek Związku Powstańców.


Nr.8
Kaczmarek Ignacy
s.Wawrzyna i Katarzyny zd. Soloch ur.26-07-1900
Kaczmarek Ignacy brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 03.01.1919 r. przy zdobywaniu Zbąszynia, Chodzieży i Szubina pod dowództwem por. Szulca Franciszka.

Rodzice Ignacego Kaczmarka wzięli ślub w Dachowach Mokrych koło Opalenicy w 1899 roku.


Nr.9
Kiełbasiewicz Stanisław
s.Józefa i Pelagii ur.27-04-1894 Mielżynek
Kiełbasiewicz Stanisław brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od 29.12.1918 r. do 18.02.1919 r. w oddziale powstańczym w Gnieźnie pod dowództwem Wacława Noskowiaka. Następnie przydzielony został do 4 Pułku Strz. Wlkp. i pełnił służbę w orkiestrze. Bezpośrednio wcielony do 58 p.p. gdzie pełnił służbę w orkiestrze do 14.05.1921 r. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Rodzice Stanisława Kiełbasiewicza wzięli ślub w Mielżynie w 1886 roku, wtedy to 26 letni Józef syn Jana i Marianny zd. Czerwińska ożenił się z 21 letnią Pelagią Tomaszewską córką Teresy Fritz a poprzednio noszącą nazwisko Tomaszewska.


Nr.10
Lisiak Kazimierz
s.Andrzeja i Stanisławy z.d Kowalska ur.15-01-1902 Mielżyn
Lisiak Kazimierz brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 od dnia 28.12.1918 r. w kompanii witkowskiej pod dowództwem Michała Ślósarskiego, a następnie Knasta Ignacego przy oswobodzeniu miasta Witkowa i okolicy. Z dniem 21.01,1919 r. przydzielony został do kompanii rogozińskiej i brał dalszy udział w walkach na froncie północnym pod dowództwem ppor. Bronowskiego do czasu zakończenia powstania. /…/

Rodzice Kazimierza Lisiaka wzięli ślub w Mielżynie w 1901 roku, wtedy to 30 letni Andrzej syn Wojciecha i Rozalii Perzyńskiej ożenił się z 31 letnią Stanisławą Kowalską.


Nr.11
Marcinkowski Hilary
s.Wojciecha i Teodory ur.25-07-1897 Mielżyn
Marcinkowski Hilary brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 do 20.02.1919. Walczył w luźnych oddziałach gnieźnieńskich pod dowództwem por. Cieslewicza w Gnieźnie – Zdziechowie potem w walkach pod Kcynią – Dębią Górą – Grunthalem.
W Lutym 1940 wysiedlony do G.G.

Rodzice Hilarego Marcinkowskiego wzięli ślub w Mielżynie w 1896 roku. Wtedy to 53 letni wdowiec Wojciech syn Ignacego i Karoliny zd. Naiky (?) ożenił się z 43 letnią wdową Teodorą Pilarską zd. Dzięcielewską córką Walentego Dzięcielewskiego i Małgorzaty zd. Lisiak


Nr.12
Misiak Józef
s. Piotra i Marianny z.d. Bugaj ur.05-03-1899 Mielżyn
Misiak jako ochotnik wstąpił 20.1.1919r. do oddziału powstańczego w Ostrowie Wlkp. pod dowództwem kpt. Nerskiego i brał udział w walkach powstańczych z Niemcami o wyzwolenie Ostrowa i okolic.Po zakończeniu powstania pozostał w wojsku do maja 1921r.

Rodzice Józefa Misiaka wzięli ślub w Mielżynie w 1892 roku. Wtedy to 47 letni wdowiec Piotr Misiak ( w niektórych źródłach pisali się Mysiak ) syn Jana i Rozalii zd. Konopinska ożenił się z 32 letnią wdową Marią Kościelniak zd. Bugajczyk córką Michała Bugajczyka i Rozalii zd. Talentow.


Nr.13
Mokracki Stanisław
s.Wojciecha i Cecylii z.d.Piechowiak ur.22-04-1900 Mielżynek
Brał udział w Powstaniu od pierwszych dni lutego 1919 w oddziałach stac. Biedrusko, z którymi wyruszył na front Szubin, Rynarzewo, pod dow. kpt. Chmielewskiego i po zakończeniu działań powstańczych przechodzi bezpośrednio do służby zawodowej, którą pełni do 26.09.1939. Brał udział w walkach do 26.09.1939 pod Łowiczem, Puszczą Kampinoską, nad rzeką Bzurą i w obronie Warszawy pod dow. por. Krystek Witalis, ppłk. Sawicki Ludwik. W czasie okupacji narodowości i obywatelstwa nie zmieniał. Numer akt 223552.

Rodzice Stanisława Mokrackiego wzięli ślub w Targowejgórce w 1896 roku, wtedy to 29 letni Wojciech ożenił się z 23 letnią Cecylią zd. Piechowiak.


Nr.14
Radkowski Stanisław
s.Wojciecha i Melanii ur.07-05-1898 Mielżyn
Radkowski Stanisław brał udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku pod dow. Kunickiego w Kompanii Gnieźnieńskiej. Brał udział w walkach pod Zdziechową oraz w oswobodzeniu Inowrocławia. W powstaniu brał udział w czasie od 28.01.1918 do 18.02.1919. Po Powstaniu Wlkp. przechodzi bezpośrednio do W.P., w których to szeregach pozostaje do 01.07.1919 poczem zostaje zdemobilizowany.

W akcie urodzenia Stanisława Radkowskiego jako rodzice figurują Wojciech i Pelagia zd. Pawela. Występująca w zaprezentowanym dokumencie dot. Powst. Wlkp. jako matka Stanisława Radkowskiego pani Melania to zapewne jakaś pomyłka. Rodzice w/w powstańca wzięli ślub w kościele w Skarboszewie w 1885 roku, wtedy to 27 letni Wojciech urodzony i zamieszkały w Mielżynie syn Andrzeja i Józefy zd. Wędzikowskiej ożenił się z 22 letnią Pelagią Pawelą zamieszkałą w Skarboszewie córką Macieja i Wiktorii zd. Lebiedzińska.


Nr.15
Rajewicz Stanisław
s.Michała i Konstancji ur.27-07-1894 Mielżyn
Rajewicz Stanisław brał czynny udział w Powstaniu wlkp. 1918/1919 z bronią w ręku w okresie 27.12. do marca 1919 pod dowództwem Lange i Materne Emila walki uliczne potem Straż Ludowa Wilda i obronna Krajowa po ukończeniu Powstania Wlkp. 1 Ochotn. Pułk Strzelców Bytomskich udział w 1 powstaniu i 3 Powstaniu Górno Śląskim.

Rodzice Stanisława Rajewicza wzięli ślub w 1884 roku w Mielżynie. Wtedy to 26 letni Michał syn Michała i Viktorii zd. Olikowskiej ożenił się z 22 letnią Konstancją Piasecką córką Stanisława i Praxedy Witan.


Nr.16
Szymański Sylwester
s.Józefa i Antoniny z.d Jaworska ur.15-12-1894 Mielżynek
Szymański Sylwester brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 do 20.02.1919 r. Walczył w kompanii gnieźnieńskiej pod Zdziechową a potem w służbie wartowniczej w Gnieźnie. Po zakończeniu powstania pozostał w służbie czynnej w WP do 31.12.1919 r. W dniu 18.09.1939 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. Zwolniony w styczniu 1940 r. przebywał w Lublinie. Przed i po wojnie czynny członek Związku Powstańców Wielkopolskich a po zjednoczeniu czynny członek ZBoWiD. (…)

Rodzice Sylwestra Szymańskiego zawarli ślub w 1887 roku w Witkowie. Wtedy to zamieszkały w Mielżynie 26 letni Józef syn Wojciecha i Franciszki zd. Dziencolewska. ożenił się z pochodzącą z Witkowa 19 letnią Antoniną Jaworską córką Michała i Józefy zd. Nowacka.


Nr.17
Tomczak Edward
s.Edwarda i Anny ur.31-08-1900 Mielżyn
Kol. Tomczak wstąpił do oddziału Powstańców Wielkopolskich we Wrześni i walczył z bronią w ręku przeciwko Niemcom na terenie Wrześni, Żnina, Szubina, Rynarzewa, Kcyni, pod Nakłem i Łabiszynem. Z odcinka bydgoskiego został przeniesiony do 9 Pułku Strzelców Wlkp. na odcinek Leszno – Rawicz. W lutym 1919r. został ranny i przebywał w szpitalu w Gnieźnie. W 1922 roku został zwolniony z Wojska Polskiego jako inwalida wojenny.


Nr.18
Tomczak Kazimierz
s.Edwarda i Anny ur.22-02-1892 Mielżyn
Kol. Tomczak Kazimierz brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w okresie od 11.11.1918 r. do dnia 15.2.1919 r. Brał udział w walkach pod Strzałkowem, Witkowem, Zdziechową, Łabiszynem, Szubinem i Budzyniem.

Rodzice Kazimierza Tomczaka wzięli ślub w Mielżynie w 1887 roku. Wtedy to urodzony w 1865 roku Edward Tomczak syn Kazimierza i Marii zd. Buczyńska wziął ślub z urodzoną w 1866 roku Anną Stybart ( w aktach kościelnych zapisano Hybert ? ) córką Józefa i Apolonii zd. Marcinkowska.


Nr.19
Wojciechowski Edmund
s.Stanisława i Julianny ur.17-10-1899 Mielżyn
Dnia 6.1.1919 r. zgłosił się na Powstanie Wielkopolskie i walczył na froncie zachodnim pod Zdziechową, Słonawami, Rynarzewem i Szubinem. Po zakończeniu walk powstańczych zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego w którym służył jako podoficer zawodowy do 1928 r. Brał udział w kampanii wrześniowej w 9 Pułku Piechoty Legionowej w walkach obronnych i pod Janowem Lubelskim dostał się do niewoli niemieckiej z której uciekł w grudniu 1939r.

Rodzice Edmunda Wojciechowskiego wzięli ślub w Mielżynie w 1897 roku. Wtedy to urodzony w 1872 roku Stanisław Wojciechowski syn Walentego i Marii zd. Urbaniak ożenił się z urodzoną w 1874 roku Julianną Perlicką córką Andrzeja i Katarzyny zd. Troszak.


Nr.20
Górski Władysław
s.Feliksa i Józefy z.d.Czerniak ur.01-04-1897 Mielżyn
Był drugim z pięciorga dzieci rolników Feliksa i Józefy.
Członek Towarzystwa Gimnastycznego ” Sokół” w Witkowie. Szeregowy 1. kompanii 2.Pułku Strzelców Wielkopolskich. Zginął w Rynarzewie koło Samoklęsk w dn.31-01-1919 roku. Pochowany w Mielżynie.

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni w Odrowążu.

  1. Błaszak Stanisław

s. Piotra i Franciszki

Ur.12.04.1893 roku.

Opis.

Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 roku, do tworzącego się we Wrześni batalionu pod dowództwem Wiewiórkowskiego. Brał udział z bronią w ręku w potyczce pod Zdziechową oraz w służbie garnizonowej do 31.01.1919 r.

2. Modrzejewski Piotr

s. Jakuba i Katarzyny

ur. 13.05.1885 roku.

Modrzejewski Piotr w 1915 roku został powołany do wojska niemieckiego w Kołobrzegu. Po wyszkoleniu został wysłany na front zachodni do Francji, gdzie został ranny w lewą rękę, wysłany na leczenie do Szpitala w Eisleben. Po wyleczeniu przydzielony został do służby w garnizonie w Koszalinie jako niezdolny na front. Z chwilą, gdy wybuchła Rewolucja w Niemczech samowolnie opuszcza szeregi wojska niemieckiego i powraca do domu do Poznania. Dnia 27 grudnia 1918 roku wstępuje jako ochotnik do oddziału powstańczego i bierze czynny udział z bronią w reku przy zdobywaniu Głównego Dworca Kolejowego w Poznaniu pod dowództwem kpt. Wiśniewskiego. Następnie przydzielony od 10 marca 1919 roku do 1 Pułku Strzelców Bytomskich obrona Krajowa pod Komendą Hałupniczaka Franciszka i pełni służbę do 4 czerwca 1919 roku. W styczniu 1921 roku został zwolniony z Wojska Polskiego.

Dodatkowe informacje.

Zmarł w 1961 roku, pochowany cmentarz w Witkowie.

3. Sucholas Stanisław

s. Tomasza i Katarzyny

ur. 07.04.1899 roku.

Opis.

Zweryfikowany jako Powstaniec Wielkopolski na podstawie zaświadczenia CAW nr IV/ZR z dnia 30.11.1976 roku. Dnia 1.01. 1919 roku wstąpił z bronią zabraną z armii pruskiej do oddziału powstańczego w Nakle n/Notecią, będącego wówczas pod dowództwem Biniakowskiego. Jego bezpośrednim dowódcą był ob. Chełminiak. W nocy z 1 na 2 Stycznia 1919 roku oddział zmuszony był opuścić Nakło i wycofać się przez Paterek do Kcyni, gdzie włączony został do powstańczego baonu Kcyńskiego pod dowództwem Jana Sławińskiego i brał dalszy udział w działaniach. Dnia 2. 02. 1919 r. został oddelegowany do 1 p. art. lekkiej w Poznaniu, skąd w składzie 7 baterii został wysłany na front pod Zduny. W styczniu 1920 roku brał udział w obejmowaniu Pomorza. Do 1939 roku pełnił zawodową służbę wojskową w stopniu podoficerskim. Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku w składzie 15 PAL na szlaku bojowym od Bydgoszczy do Warszawy. Dnia 22.09.1939 roku pod Ożarowem dostał się do niewoli gdzie przebywał w różnych obozach jenieckich do czasu wyzwolenia w dniu 1.04.1945 roku. Po powrocie do kraju został dnia 8. 07. 1946 roku powołany do LWP z przydziałem na stanowisko szefa kompani do Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Koszalinie-później Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej w Poznaniu. Dnia 17.11.1949 roku został na własną prośbę zdemobilizowany. Jest członkiem ZBoWiD Koła Miejskiego Nr.10 w Bydgoszczy od 1966 roku.

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni w Ruchocinie.

Kmieciak Stanisław

s. Franciszka

Ur. 29 Grudnia 1895 roku.

Kmieciak Stanisław wstąpił ochotniczo do szeregów Kompanii Gnieźnieńskiej 4 Pułku Strzelców Wlkp. 31.12.1918. Brał czynny udział w walkach powstańczych z bronią w ręku pod dowództwem plutonowego Perla i dow. Bojanowskiego pod Szubinem i Margoninem oraz przy rozbrajaniu niemieckiego granzschutzu w Witkowie i Anastazewie od 31.12.1918 do 18.02.1919, oraz w dalszych bitwach na odcinku ówczesnego frontu północnego do 26.07.1919. Z kompanią tą został wcielony w skład 9 Kompanii 4 P. Strz. Wlkp. i pozostał jako podoficer zawodowy do 1934, po czym został emerytowany jako 52% inwalida. Obecnie jest bardzo schorzały i już niezdolny do pracy społecznej. W czasie okupacji był wzorowym Polakiem i nie zdradził narodowości polskiej. Podstawa: zaświadczenie załączone przy akcie weryfikacyjnym Powstańców Wlkp. w Zarządzie Okręgu ZBoWiD w Poznaniu.

(tekst oryginalny)

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni w Ruchocinku.

  1. Chełminiak Maria

c. Andrzeja i Anny

ur.11. 06. 1899 roku.

Opis.

Jako kobieta – ochotnik brała czynny udział w szeregach powstańczych. Pionierska praca społeczna na Ziemiach Odzyskanych

2. Pietrzak Jan

syn. Mikołaja i Franciszki z.d. Bernacik

ur. 08. 07. 1892 roku.

Opis.

Pietrzak Jan brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. Walczył w oddziałach Powidzkich pod dowództwem por. J. Bilskiego przy rozbrajaniu Grenzschutzu w Anastazewie i Szydłowcu. Potem walczył pod: Szubin – Paterek – Kcynia – Nakło – Gromadno – Dębogóra – Margonin. Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w WP do 28.03.1919 r. Przed wojną jak i po wojnie czynny członek Powstańców Wlkp. po zjednoczeniu czynny członek ZBoWiD.

3. Skweres Teodor

s. Stanisława i Marianny zd. Dobrasz

ur. 03. 11, 1899 roku.

Opis.

Skweres Teodor brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku pod Rynarzewem, Szubinem i Dziechowem oraz pod Nakłem. Za udział w Powstaniu Wlkp. otrzymał Krzyż Walecznych nadany mu 27.12.1921 w Poznaniu. Następnie służył w wojsku bez przerwy do wybuchu wojny 1939 w stopniu starszego sierżanta zawodowego. W 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej skąd powrócił w 1940 roku, po czym został wysłany na roboty przymusowe do Niemiec. Po wyzwoleniu to jest w dniu 15 maja 1945 roku powrócił i podjął pracę zawodową, którą kontynuował do marca 1956 roku, to jest do czasu otrzymania renty inwalidzkiej.

4. Stawiszynski Marian

s. Michała i Anny zd. Lewandowski

Ur. 23. 03. 1897 roku.

Opis.

Udział w Powstaniu Wielkopolskim od 03.01.1919 do 01.04.1919 r. 4 płk. Strzelców Wlkp. W roku 1917 został jako poborowy wciągnięty do niemieckiej marynarki wojennej w Kielu. W roku 1918 po zakończeniu I wojny światowej brał czynny udział w rewolucji niemieckiej w oddziałach Spartakusen przeciw Heimatzwier. W końcu grudnia 1918 r. powrócił w swoje rodzinne strony do Wąbrzeźna. Po krótkim pobycie w Wąbrzeźnie zgłosił się ochotniczo do Powstańców Wielkopolskich, do oddziału który walczył o wyzwolenie Inowrocławia. Gdy oddziały wyswobodziły Inowrocław od Grenzschutzu, udał się do Powidza k. Gniezna i wstąpił w szeregi Powidzkiej Kompanii. Wraz z kompanią Powidzką wyruszył na front pod Kcynię oraz Nakło gdzie zdobyto pociąg pancerny oraz moc sprzętu artyleryjskiego i innego sprzętu wojennego. Z pod Nakła i okolic kompania przeniosła się na zachodnie tereny Wielkopolski, gdzie staczał wraz z innymi walki z Niemcami do czasu zawieszenia broni, t.j m-ca kwietnia 1919 r.

5. Walkowski Jan

s. Stanisława i Petroneli zd. Pawlicka

ur. 17. 08. 1900 r.

Opis.

Brał udział do 28.12.1918 w walkach o Gniezno, pod Zdziechową, o Inowrocław, pod Rynarzewem, Szubinem i Nakłem.

6. Woźniak Czesław

s. Józefa i Weroniki

ur. 13. 07. 1901 r.

Opis.

Wstąpił jako ochotnik dnia 28.12.1918 r. do Oddziału Wrzesińskiego kompania c.k.m 67 i 69 pułku piechoty i brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Zdziechową,Kcynią, Szubinem, Nakłem, Suchoręczem i Studziankami na froncie północno-wschodnim Powstania Wielkopolskiego w latach 1918-1919. W walce pod Studziankami zachorował i został zwolniony dnia 29 marca 1919 r. Za udział w walkach Powstania Wielkopolskiego odznaczony został Krzyżem Niepodległości leg. nr N-6845-24/592.

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni w Skorzęcinie.

  1. Cieślewicz Michał

s. Marcina i Wiktorii.

Ur. 23 Sierpnia 1881 roku.

Cieślewicz Michał był współorganizatorem Powstania Wlkp. na terenie Gniezna i jako komendant II Kompanii Gnieźnieńskiej walczył z bronią w ręku pod Kcynią, Grünthalem, Nakłem, Ludwikowem, Kłocawkiem i okolicy nad Notecią. Jako były Powstaniec wysiedlony do G.G. 1940.

2). Graczykowska Franciszka

c. Franciszka i Marii

Ur. 15 Października 1885 roku.

Franciszka Graczykowska od listopada 1918 w miejscu zamieszkania to jest w Witkowie powiat Gniezno ściśle współpracowała z Polską Radą Ludową, która została zorganizowana przez patriotów tego miasteczka z udziałem jej męża Kazimierza, jego brata Konstantego, Jerzego Hempla, Ignacego Knasta, Sylwestra Świerkowskiego, Wacława Konieczyńskiego i Leona Paczyńskiego. Rada prowadziła dodatkowo potajemny werbunek oraz skupowała broń dla oddziału partyzanckiego do walki o wyzwolenie Ziemi Wielkopolskiej z jarzma niemieckiego. Wraz z mężem jeździła do Strzałkowa powiat Słupca, to jest na granicę z byłym zaborem rosyjskim w celu nielegalnego zakupu broni palnej i amunicji, którą sama przywoziła ukrytą pod workami zboża do Witkowa i ukrywała w swoich zabudowaniach gospodarczych. Broń tą ukrywała również za zgodą ks. Malczewskiego w kościele św. Mikołaja w organach. Kompania powstańcza z Witkowa w dniach 30 i 31-12-1918 odznaczała się wyjątkowym męstwem w walkach z wojskami niemieckimi o oswobodzenie wsi Zdziechowa, a później Inowrocław. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1940-1944 F. Graczykowska przebywała z dziećmi w Warszawie i pracowała razem z córkami w czasie Powstania Warszawskiego w szpitalu powstańczym przy ul. Jaworzyńskiej. Podczas przymusowej ewakuacji wysiedlona została wraz z rodziną w dniu 20-10-1944 do Krakowa, gdzie doczekała się oswobodzenia przez Armię Radziecką. Franciszka Graczykowska jest zweryfikowanym uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, co zostało potwierdzone przez Krajowa Komisję Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu pismem z dnia 17-10-1974 l. dz. 5157/Wet/74.

3). Klimacki Józef

Franciszka i Marii

Ur. 4 Marca 1990 roku.

Klimacki Józef brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. 1918/19 r. z bronią w ręku w okresie od 28-12-1918 r. do 1919 r. w kompanii trzemeszeńskiej pod dowództwem kom. Wł. Wleklińskiego najpierw przy oswobodzeniu Trzemeszna, a następnie w Mogilnie, Strzelnie, Mątwach i Inowrocławiu. Po zakończeniu powstania pozostał przy Wojsku Polskim do sierpnia 1921 r. skąd wrócił jako wachmistrz z wysokim odznaczeniem jak drugostronnie podano. Za udział w powstaniu został już w dniu 15-09-1939 r. po wejściu hitlerowców aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym, skąd oswobodzony w dniu 29-05-1945 r. (…)

4). Łojewski Jan

s. Andrzeja i Marianny

Ur. 15 Czerwca 1898 roku.

W grudniu 1918 r. przybywa z miejsca pracy w Westfalii w rodzinne strony, by wziąć udział w przygotowującym się Powstaniu. Wstępuje 28 grudnia 1918 r. do kompanii gnieźnieńskiej (d-ca Cieślewicz), w składzie której bierze udział w działaniach bojowych na froncie północnym do 20.02.1919 r. Po zakończeniu Powstania pozostaje w służbie w W.P. do sierpnia 1921 r. Odznaczył się w walkach o Szubin i pod Rynarzewem. Przebywając w okresie II wojny światowej jako górnik w Belgii wstępuje w połowie września 1939 r. do tworzących się we Francji oddziałów polskich, w których przebywa aż do ich rozwiązania w 1940 r. Udział w Powstaniu udokumentowany zaświadczeniem bezpośredniego dowódcy z tego okresu.

5). Miklaszewski Ignacy

Ignacy i Pelagia Walkowska

Ur. 9 Stycznia 1900 roku.

Dnia 20.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Powstania Wielkopolskiego do nowo formującej się Gnieźnieńskiej kompanii telegrafistów w Gnieźnie, kompanie formował sierżant Janik (imienia nie pamięta). Pod koniec lutego 1919 roku wyjechał na front północny Nakło – Rynarzewo i został przydzielony do gnieźnieńskiej kompanii piechoty jako telegrafista, która zajmowała wówczas odcinek na froncie Rynarzewo – Tury. dowódcą kompanii był w tym czasie sierżant Wachtel, który zginął w marcu 1919 r. przy zdobyciu pociągu pancernego koła Rynarzewa. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim do końca marca 1919 na wyżej podanym froncie. Z początkiem kwietnia został odesłany z frontu do baonu telegrafistów w Poznaniu – Cytadela.

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni w Wiekowie.

Pawłowski Czesław

s. Wiktora i Florentyny

Ur. 11.06.1900 roku. Wiekowo.

Czesław Pawłowski zbiegł w 1918 roku z armii niemieckiej i w grudniu 1918 r. wstąpił ochotniczo w szeregi Kompanii Żnińskiej dowodzonej przez majora Tomaszewskiego, brał udział w walkach pod Żninem, Rynarzewem, Nakłem w styczniu 1919 r. Po powstaniu w 1919 wcielony do Kadry Marynarki Wojennej, gdzie pełnił służbę do 1923 roku. W czasie okupacji 1939-1945 został skierowany na prace przymusowe. Po wyzwoleniu w 1945 roku wstępuje ochotniczo w szeregi Wojska Polskiego i pełni służbę do 1946 roku, a następnie pracuje jako pracownik cywilny w jednostce wojskowej do 1961 roku. Na skutek złego stanu zdrowia, zwolniony i przeniesiony do II-giej grupy inwalidzkiej.

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni w Witkowie.

Nr.1
Barth Stefan
s.Teofila i Heleny z.d. Ogórkiewicz. Ur.25-07-1889 Witkowo
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku oraz w powstaniach śląskich.


Nr.2
Boezler Wacław
s.Michała i Teofili ur.29-07-1886 Witkowo
Boezler Wacław brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. od 28.12.1918 do 20.02.1919 w luźnych oddziałach przy oswobodzeniu i rozbrojeniu Niemców w Witkowie i okolicy pod dowództwem por. Knasta. Następnie przeszedł do III Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Cymsa, biorąc udział w oswobodzeniu Trzemeszna, Mogilna, Inowrocławia. Po zakończeniu Powstania pełnił służbę wartowniczą w Straży Ludowej do 1920. W czasie okupacji wysiedlony do G.G. za powstanie.


Nr.3
Brączkowski Jan
s.Wojciecha i Teresy zd.Kasper ur.27-01-1901 Witkowo
Dnia 4.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do oddziału powstańczego w Grodzisku Wlkp. w którym bierze czynny udział w walkach wyzwoleńczych z bronią w ręku w Włoszakowicach, Rakoniewicach, Wolsztynie pod dowództwem Jana Szymańskiego , por. Zenktelera. W dniu 15.02.1919 r. przeniesiony został do organizującego się 3 Pułku Lotniczego w Ławicy i przydzielony do 3 komp. warsztatowej pod dowództwem por. Szyftera. Zdemobilizowany został w 1922 roku i jako pracownik cywilny pracował w zakładach lotniczych do roku 1923, a następnie w zakładach lotniczych w Toruniu do 1924 r.


Nr.4
Chorzelska Maria z d. Osten
c.Lucjana i Jadwigi z d. Kugler. Ur.28-09-1890 Witkowo
Maria Chorzelska z d. Osten – Sacken uczestniczyła w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 29.12.1918r do czasu zakończenia działań bojowych na terenie miasta Poznania w charakterze sanitariuszki i intendentki przy sztabie płk. Chłapowskiego w hotelu Bazar. Po zakończeniu powstania pracowała przez kilka miesięcu na poczcie jako cenzor listów w języku niemieckim. Swoją patriotyczną postawę wykazywała zarówno w okresie przed powstaniem, ucząc po polsku dzieci w tajnych kompletach i organizując kółka samokształceniowe, a także czynnie współpracując z późniejszym mężem Bogdanem Chorzelskim, należącym w czasie wojny do POW (następnie uczestnikiem Powstań Śląskich), jak i w okresie II wojny światowej, kiedy to wysiedlona do GG, jako kierowniczka kuchni RGO w Kurowie, pow. lubelski, również organizowała tajne nauczanie i kolportowała gazetki podziemne organizacji niepodległościowych różnych kierunków. (…)


Nr.5
Deskowski Maksymilian
s.Mieczysława i Walentyny z d. Konstanczak Ur.07-10-1903 Witkowo
Wymieniony Maksymilian Deskowski wstąpił w sierpniu 1917 roku do nielegalnej 1 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Witkowie, której przewodzili Marian Rydlewski i Jan Łuszczewski. Pod ich kierownictwem z ramienia drużyny harcerskiej brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu w Witkowie w nocy z 28 na 29 i 30.12.1918r w rozbrojeniu silnej załogi Grenzschutzu stacjonującego we Witkowie. Po rozbrojeniu przez cały styczeń pełnił służbę patrolową w mieście Witkowie i powiecie witkowskim. Od 1.09.1939r brał udział jako podporucznik 69 p.p. w walkach w rejonie 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w miejscowościach Łęczyca – Kutno – Łowicz – Sochaczew. 22.09.1939 wzięty do niewoli i osadzony w Oflagu VIIA. W czerwcu 1946r wrócił z niewoli. (…)


Nr.6
Dolny Józef
s.Michała i Antoniny z d. Pawlak.Ur.22-02-1899 Witkowo
Ochotnik – udział w walkach na froncie północnym (…) – pionier na Ziemiach Odzyskanych.


Nr.7
Dolny Tomasz
s.Stanisława i Józefy ur.21-11-1893 Witkowo
Tomasz Dolny brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w 1 komp. Wrzesińskiej pod dowództwem por. Nowaka, na odcinkach Gniezno, Zdziechowa, Kcynia, Szubin od 15.12.1918 do 28.02.1919 r. Później został przydzielony do 69 p.p. w którym służył do 15.08.1920 r. w stopniu szeregowca.


Nr.8
Fischer Stanisław
s.Antoniego i Józefy ur.14-09-1875 Witkowo
Jako były żołnierz armii niemieckiej brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. w Kompanii Bezpieczeństwa Dzielnicy III Zamek Poznań od 27.12.1918 do 21.03.1919 pod dowództwem dowódcy kompanii, późniejszego porucznika W.P. – Wiktora Kociałkowskiego. Brał czynny udział 27.12.1918 w obronie Zamku, w walkach ulicznych w Poznaniu, przy zdobywaniu obiektów rządowych przynależących do dzielnicy III Zamek Poznań. Do zwolnienia, tj. do 21.03.1919 pełnił służbę wartowniczą. Pracował w zawodzie stolarskim, ostatnio w Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu. Był inwalidą wojennym z I Wojny Światowej, zmarł 23.03.1955. Podstawa: zaśw. b. dow. Kompanii Bezpieczeństwa Dzielnicy III Poznań Zamek, por. W.P. Wiktora Kociałkowskiego z 30.07.1948; zaśw. tymczasowe nr 8502 z 02.03.1946 Zarządu Głównego Zw. Powstańców Wlkp., stwierdzające, że był zweryfikowanym Powstańcem Wlkp. 1918/1919. Żona – Walentyna Fiszer, córka obuwnika Kazimierza Majewskiego i Pelagii, ur. 06.02.1882 w Borku, pow. Koźmin.


Nr.9
Głowacki Marian
s.Jana i Józefy ur.17-11-1900 Witkowo

Zweryfikowany na podstawie zaśw. CAW nr 522/Wch z 23.01.1970. Dnia 02.01.1919 wstąpił ochotniczo do powstańczego oddziału Młyńskiego w Strzelnie. Brał czynny udział w oswobodzeniu Strzelna. Następnie przeszedł do Kompanii Inowrocławskiej, będącej pod dow. Pawła Cymsa. Brał udział z bronią w ręku w walkach o oswobodzenie Inowrocławia a szczególnie w walkach o dworzec kolejowy i koszary. 07.01.1919 włączony do Szwadronu Nadgoplańskiego. Brał również udział w walkach pod Złotnikami, Nową Wsią Wielką, Łabiszynem i Brzozą. Po Powstaniu Wlkp. odbył obowiązkową służbę wojskową i ukończył szkołę podoficerską. Po zwolnieniu z wojska ukończył studia prawnicze w Poznaniu. W 1939 brał udział w wojnie obronnej. Nad Bzurą dostał się do niewoli niemieckiej i osadzony w Oflagu Sandbostel i innych. W lutym 1945 oswobodzony pod Szczecinkiem. Po oswobodzeniu zajął się pszczelarstwem, następnie jako radca prawny pracował aż do przejścia na emeryturę. Podczas okupacji narodowości polskiej nie zmieniał.


Nr.10
Goździewicz Aleksander
s.Waleriana i Agnieszki z.d Błaszak ur.30-01-1901 Witkowo
Goździewicz Aleksander brał czynny udział z bronią w ręku od dnia 15.01.1919 do dnia 20.02.1919 w 12 kompanii koźmińskiej pod dowództwem por. Kucharczyka na odcinku Rawicz.


Nr.11
Janaszak Stefan
s.Franciszka i Apolonii ur.02-09-1894 Witkowo
Janaszak Stefan brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 28.12.1918 do 20.02.1919. Walczył w luźnych oddziałach witkowskich pod dowództwem por. Knasta w Witkowie, potem Gniezno, Zdziechowa. Przydzielony do Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Cymsa: Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Mątwy, Inowrocław. Po zakończeniu Powstania pozostawał w czynnej służbie w W.P. do 1921.


Nr.12
Jędrowski Stanisław
s.Marcina i Antoniny ur.17-11-1896 Witkowo
Wstąpił ochotniczo w szeregi powstańcze w Gnieźnie 28.12.1918. Pod dowództwem por. Glesmanna Józefa uczestniczył z bronią w ręku w szturmie przy zdobywaniu koszar byłego niemieckiego 49 pułku piechoty, przy wyzwoleniu Gniezna i okolicy a następnie został przydzielony do szkolenia jako instruktor podoficer do batalionu zapasowego 4 Pułku Strzelców Wlkp. W W.P. służył bez przerwy do 20.07.1921 w tym samym pułku później nazwanym 58 p.p. Wlkp. w stopniu sierżanta. W okresie międzywojennym pracował w Poznańskim Ziemstwie Kredytowym na stanowisku kierownika kancelarii. W okresie okupacji pracował w Ubezp. Słołecznej w Mławie. Obecnie pracuje jako pracownik umysłowy. Podstawa: zaświadczenie dowódcy Kompanii Powstańczej Gnieźnieńskiej por. Józefa Glesmanna; zaświadczenie uwierzytelnione współuczestników Powstania Wlkp. por. rez Szymczaka Stefana, nr leg. 61240, zam. Poznań; Rosikiewicz Czesław, nr leg.


Nr.13
Kijak Piotr
s.Jana i Maria ur.20-05-1896 Witkowo
W okresie od 16 kwietnia 1916 r. do 18 listopada 1918 r. odbywał obowiązkową służbę wojskową. Dnia 18 listopada 1918 r. wstąpił do Straży Ludowej w Nekli i pełnił służbę przy strzeżeniu ważnych obiektów jak most kolejowy w Kokoszkach oraz na stacji kolejowej i w urzędzie pocztowym w Nekli. W początkach stycznia 1919 r. brał udział w Powstaniu Wielkopolskim pod dowództwem Betlera w miejscowościach Domino, Poświętne i Orzeszkowo, zamieszkałych przez kolonistów niemieckich, dla wykrycia i zdobycia broni i amunicji celem zabezpieczenia zaplecza działań powstańczych do dnia 30 marca 1919 r. /…/


Nr.14
Kleinschmidt Kazimierz
s.Franciszka i Anny z.d Krzanecka ur.15-11-1883 Witkowo
Dnia 1.1.1919 r. ochotniczo wstępuje w szeregi powstańcze i bierze czynny udział w walkach wyzwoleńczych w 14 pułku Artylerii Lekkiej. Ostatnio pełnił służbę zawodową w I Oddziale Służby Uzbrojenia w stopniu chorążego i dnia 31.10.1932 r. przeszedł na emeryturę. W czasie okupacji zapośredniczony przez niemiecki “Arbeitsamt” do pracy jako ślusarz warsztatowy do Powiatowej Kolei w Kościanie. Członek Koła ZBoWiD w Kościanie, wśród kolegów i społeczeństwa poważany i cieszy się zaufaniem.


Nr.15
Knast Dionizy
s.Leona i Maria ur.15-02-1899 Witkowo
Dionizy Knast – uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Dnia 15.12.1918 r. wstępuje do 1 Kompanii 2 Batalionu Straży i Bezpieczeństwa Poznań-Jeżyce.W szeregach tej jednostki bierze następnie udział w walkach na terenie miasta Poznania, Osowej Góry i innych miejscowości. W 1921 r. został zdemobilizowany. Podczas okupacji przebywa w Warszawie i w czasie Powstania bierze czynny udział w walkach na terenie Warszawa-Stare Miasto. Pseudonim w Powstaniu Warszawskim “Duński”. W 1945 r. przyjechał do Legnicy i prowadził sklep galanteryjny. Następnie pracuje przez 5 lat w “Centrogalu” w Legnicy. (…) W Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich – oddział w Legnicy – pełni funkcję członka zarządu. Pełni funkcję prezesa Koła Kupców Branży Przemysłowej. Bardzo aktywnie pracuje w środowisku powstańców wielkopolskich i śląskich. Jest zweryfikowanym członkiem ZBoWiD.


Nr.16
Knast Ignacy
s.Kazimierza i Kazimiery ur.27-09-1884 Witkowo
Knast Ignacy brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 28.12.1918 do 20.02.1919. Walczył w luźnych oddziałach Witkowskich, których sam był organizatorem i dowódcą. Najpierw udział w oswobodzeniu z grenzschutzu Witkowa, potem o Gniezno, Zdziechowę, Trzemeszno, Mogilno, Mątwy, Inowrocław. W walkach o Inowrocław brał udział w zdobyciu Dworca Kolejowego, Poczty, Koszar. Po zakończeniu Powstania Wlkp. pozostał w W.P. do 1921. Jako Powstaniec Wlkp. został w październiku wysiedlony do G.G. W czasie okupacji należał do A.K. Batalion Żyrardowski, dowódca major Leopold od 1941 do 1945. Po zakończeniu II Wojny Św. wrócił do Witkowa.


Nr.17
Knast Wacław
s.Aleksandra i Stanisławy ur.22-09-1898 Witkowo
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w czasie od 27.12.1819 do 15.01.1919, walcząc o oswobodzenie miasta Witkowo i Gniezna, a następnie jako ochotnik wstępuje do 4 pułku Strzelców Wielkopolskich.
Zmarł 04.11.1968, spoczywa cmentarzu w Witkowie.


Nr.18
Kołacki Leon
s.Józefa i Eleonory ur.14-02-1900 Witkowo
W dniu 28.12.1918r. wstępuje ochotniczo do oddziału powstańczego w Gnieźnie i bierze udział w zdobyciu koszar piechoty i w walkach pod Gnieznem i Zdziechową. W styczniu 1919r. został wcielony do 4 kompanii Gnieźnieńskiej i pod dowództwem por. Wachtla walczył o Kcynię, Kołaczkowo, Szubin, Rynarzewo i stację kolejową Zamość. Po zakończeniu walk powstańczych wchodzi w skład 4 Pułku Strzelców Wlkp. (58pp), gdzie służył do marca 1939r..Brał udział w kampanii wrześniowej 1939r. w grupie gen. Kleberga do 8.10.1939r.


Nr.19
Kościelniak Kazimierz
s.Józefa i Maria ur.28-02-1900 Witkowo
Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 27.12.1918 r. w walkach o Zduny, Krotoszyn a następnie Szubin, Rynarzewo. Służbę wojskową odbył w 62 pp w Bydgoszczy. Podczas kampanii wrześniowej pod Sochaczewem, walcząc w batalionie sanitarnym, dostał się do niewoli, skąd wysłany na roboty przymusowe do Kilonii. Po wyzwoleniu wrócił do Bydgoszczy. Obecnie na emeryturze. Dowody: zweryfikowany na podstawie zaświadczenia CAW nr 16261/49 BD z 16.11.1968 r.


Nr.20
Kozłowski Jan
s.Józefa i Anny ur.19-01-1892 Witkowo
Podstawa: zaświadczenie CAW Poznań i Wojewody poznańskiego Poznań ul. 23 lutego 41/73 nr V.842-230 z dnia 12.08.1969 r. Od 27.12.1918 r. brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim walcząc o oswobodzenie Poznania. W styczniu 191? r. przeniósł się do Witkowa pow. Gniezno, gdzie pełnił służbę wachmistrza miejskiego i brał udział w walkach z Grentzschutzem. (…)


Nr.21
Liberkowski Andrzej
s.Michała i Józefy ur.26-10-1893 Witkowo
Liberkowski Andrzej brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 01.02.1919 do końca Powstania w Kompanii garnizonu Września dla obrony obiektów wojskowych, Poczty, Stacji Kolejowej i parku koni. Ze względu na zły stan swego zdrowia pozostał w Kompanii Garnizonowej.


Nr.22
Lisowski Jan
s.Mateusza i Marianny ur.25-12-1898 Witkowo
Lisowski Jan brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28-12-1918 do 20-02-1919. Walczył w Kompanii Witkowskiej pod dowództwem porucznika Knasta w Witkowie, potem Gniezno – Zdziechowa a następnie przydzielony został do Straży Ludowej. Po zakończeniu Powstania pozostawał w czynnej służbie w Wojsku Polskim do 1920. Czynny członek Związku Powstańców przed i po wojnie. Obecnie czynny członek ZBoWiD. Społecznie nie udziela się ze względu na stan zdrowia.


Nr.23
Łuszczewski Adam
s.Karola i Zofii ur.19-12-1900 Witkowo
Brał od 29.12.1918 czynny udział w walkach ulicznych w Poznaniu między innymi na gmach prezydium policji przy ulicy Berlińskiej (obecnie 27 Grudnia), na kawiarnię “Esplanada” w 29/30.12.1918 oraz na Cytadelę “Kernwerk”. Następnie od 30.12.1919 w walkach z Niemcami w Witkowie pod dow. por. Knasta Ignacego. W odsieczy w kierunku na Anastazewo. Od 02.01.1919 walczył pod dow. por. Ogórkiewicza i Ignacego Jezierskiego o Mogilno, Strzelno, Kruszwicę, Mątwy. Od 5/6.01.1919 brał czynny udział o wyzwolenie Inowrocławia. Od 15.01.1919 do końca czerwca 1919 walczył pod dow. Wachtla w 4 Kompanii Gnieźnieńskiej pod Kcynią, Szubinem i Rynarzewem. Powyższe działalności stwierdzono przez Komisję Weryfikacyjną Zarządu Powiatowego ZBoWiD w Gnieźnie, nr pisma 64/59 z 24.04.1959.


Nr.24
Łuszczewski Jan
s.Karola i Zofii ur.01-06-1902 Witkowo
Łuszczewski Jan brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. Brał udział w przygotowaniu Powstania na terenie Witkowa jak i rozbrajaniu Grenzschutzu w Witkowie. Organizował sekcje na terenie Witkowa i w dniu 3.01.1919 r. wstąpił wraz z zorganizowaną sekcją do 4 pułku Strz. Wlkp. w Gnieźnie. Brał udział w walkach 4 pułku na froncie północnym pod Rynarzewem, Margoninem, Lipiany i Nakło. Po zakończeniu Powstania pozostał w czynnej służbie w Wojsku Polskim do dnia 19.10.1920 r.


Nr.25
Miłowski Ignacy
s.Wojciecha i Maria ur.10-07-1883 Witkowo
Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim walcząc w kompanii Witkowskiej. Bierze udział w walkach pod Witkowem, Trzemesznem, Mogilnem, Strzelnem, Młynami, Kruszwicą, Inowrocławiem. Po zakończeniu Powstania służy w pułku Kujawskim do którego wstępuje jeszcze w stadium organizacji. Zostaje zwolniony z wojska jako inwalida. W roku 1939 aresztowany przez okupanta, osadzony w więzieniu w Gnieźnie, w którym przebywa do końca 1940 r.
Dodatkowe informacje:
Zmarł dnia 24 sierpnia 1961 roku.


Nr.26
Nowicki Leon
s.Stanisława i Heleny ur.02-06-1899 Witkowo
Kolega Leon Nowicki wstąpił ochotniczo do oddziałów powstańczych w grudniu 1918 r. Brał czynny udział z bronią w ręku w Kompanii Witkowskiej przy oswobodzeniu Witkowa i okolicy pod dowództwem Ignacego Knasta. Po 18.2.1919 r. wstąpił w szeregi Staży Ludowej.


Nr.27
Paczyński Karol
s.Franciszka i Franciszki ur.19-10-1899 Witkowo
Paczyński Karol brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. od 28.12.1918 do 18.01.1919 przy zdobywaniu Gł. Obozu (Hinutauen E.34) oraz zniszczeniu połączenia telegr. i telef. z Główną Komendą w Bydgoszczy i Kruszwicy. Dowódca – kpt. Połczyński Stanisław i kpt. Zimza. Rozbrojenie 290 chłopa grenzschutzu w Witkowie i odtransportowanie do Wrześni pod dow. sierżanta Wacława Konieczyńskiego. Od 19.01.1919 – ochotnik 1 Pułku Strzelców Wlkp. Zdemobilizowany 1921 w stop. szeregowca. Podstawa: Dokument Urzędu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Witkowie z 27.01.1932. Paczyński Karol jest pracownikiem umysłowym w M.H.D. Poznań.


Nr.28
Paczyński Leon
s.Franciszka i Franciszki ur.05-04-1885 Witkowo
Paczyński Leon brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 do 20.02.1919. Walczył w kompanii Witkowskiej pod dowództwem por. Knasta w Witkowie i okolicy, potem Anastazewo – Słowikowo – Gniezno – Zdziechowa. Następnie przydzielony do Straży Ludowej w której pozostawał aż do jej rozwiązania w roku 1921.


Nr.29
Piotrowski Franciszek
s.Kazimierza i Marianny ur.27-11-1884 Witkowo
Piotrowski Franciszek brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od grudnia 1918 r. do marca 1919 r. W okresie tym brał czynny udział w walkach z bronią w ręku w ramach Kompanii Bukowskiej pod Chrośnicą, Jastrzębskiem i Zbąszyniem pod dowództwem sierż. Dudy Szczepana.


Nr.30
Rachelski Władysław
s.Jana i Elżbiety ur.24-06-1898 Witkowo
Brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim w kompanii witkowskiej w czasie od 28.12.1918 do 29.12.1918 Walczył w odsieczy Inowrocławia, udział w bitwach Mogilno, Mątwy, Kruszwica w okresie od dnia 01.01.1919r. do dnia 15.01.1919r.
Dodatkowe informacje:
W okresie okupacji przebywał na robotach przymusowych w Niemczech 1939-1945


Nr.31
Roesler Andrzej
s.Stanisława i Korduli ur.30-09-1888 Witkowo
Był uczestnikiem Powstania Wlkp. z bronią w ręku od 30.12.1918 do 1919 na terenie Witkowa pow. Gniezno w Straży Ludowej. Brał udział w rozbrajaniu Niemców.


Nr.32
Stellert Zygmunt
s.Albina i Klementyny z.d Konieczyńska ur.18-04-1901 Witkowo
Zygmunt Stellert jako członek Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Witkowa wstąpił jako ochotnik w dniu 26.12.1918r do Rady Ludowej i brał czynny udział w pracach przygotowawczych do Powstania Wielkopolskiego pod dow. Wacława Konieczyńskiego. W organizacji tej pozostał do dnia 24.3.1919r. Dnia 25.03.1919r wstąpił jako ochotnik do 1 Baonu Łączności w Poznaniu w którym brał czynny udział z bronią w ręku w walkach na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – Margonin pod dow. por. Jasnocha. W dalszym ciągu walczył pod Szubinem i Rynarzewem pod dow. Konieczyńskiego. W roku 1920 brał udział w przejmowaniu terenów Pomorza do Tucholi włącznie. Dnia 14.06.1922 został zwolniony z wojska jako niepoborowy. Do roku 1939 prowadził własne przedsiębiorstwo usługowe. W chwili wybuchu II wojny światowej powołany został do służby wojskowej i dostał się do niewoli niemieckiej z której w październiku 1939r został zwolniony. W czasie okupacji pracował w warsztatach wojskowych we Włocławku. Po wyzwoleniu zaczął pracować w Zakładach Energetycznych Rejon w Inowrocławiu w którym zatrudniony jest do chwili obecnej.


Nr.33
Sypniewski Edmund
s.Kazimierz i Maria ur.08-12-1901 Witkowo
Sypniewski Edmund brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 r.do 20.02.1919 r. Walczył w Kompanii Witkowskiej pod dowództwem por. Knasta w oswobodzeniu Witkowa, potem Zdziechowy. W dniu 16.01.1919 r. wstąpił do 6 Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Tomaszewskiego i walczył na froncie północnym Nakło, Łabiszyn, Paterek, Kowalewo. Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w Wojsku Polskim do 1920 roku.


Nr.34
Sypniewski Leonard
s.Kazimierz i Maria ur.12-06-1899 Witkowo
Sypniewski Leonard brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 r. z bronią w ręku w okresie od 28.2.1918 r. do 20.2.1919 r. w Kompanii Witkowskiej pod dowództwem por. Knasta Ignacego, najpierw przy oswobodzeniu Witkowa i okolicy a następnie w walkach pod Inowrocławiem. Następnie wstąpił do tworzącego się 1 Pułku Strzelców Wlkp w Poznaniu, gdzie pozostał do 1922 r. Z wojska zwolniony jako inwalida.


Nr.35
Szczepański Józef
s.Wojciecha ur.14-09-1876 Witkowo
Szczepański Józef brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od 27.12.1918 do 06.01.1919 r. przy zdobywaniu Prezydium Policji i Odwachu na Starym Rynku w Poznaniu, oraz w zdobywaniu koszar artylerii na Sołaczu. Od 07.01.1919 r. został przydzielony do kompanii wartowniczej na Cytadeli w Poznaniu. Dnia 30.03.1919 r. został zwolniony.


Nr.36
Szymański Franciszek
s.Michała i Franciszki ur.06-06-1895 Witkowo
W dniu 1.01.1919r wstępuje jako ochotnik do powstańczej kompanii strzelińskiej, bierze udział w walkach o Inowrocław, następnie pod Złotnikami Kujawskimi, Nową Wsią Wielką, Gniewkowem i na froncie Nadnoteckim, aż do końca Powstania Wlkp. Kompania ta weszła w późniejszym terminie w skład 5 pułku Strzelców Wlkp. Obecnie pracuje w Elektrowni Miejskiej w charakterze ślusarza w kotłowni.


Nr.37
Tomaszewski Stanisław
s.Jana i Katarzyny ur.09-04-1890 Witkowo
Tomaszewski Stanisław walczył z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w Poznaniu od dnia 22.1 do dnia 18.2.1919 r. Następnie wstąpił do Wojska Polskiego do 12 Pułku Strzelców Wlkp. skąd został 10.8.1920 r. zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Jest też drugi wpis dot.Tomaszewskiego o następującej treści:
Zmarły w obozie koncentracyjnym 07.12.1940 w Dachau Tomaszewski Stanisław, brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. Brał udział w walkach pod Zdunami, Baszkowem, Osieczną. Bezpośrednia służba w W.P., zdemobilizowany w 1920. Podstawa: Książeczka wojskowa wydana w Jarocinie nr 95.
Dodatkowe informacje:
nr leg. żony: 058865, nr okr. 461099


Nr.38
Walkowski Franciszek
s.Wojciecha i Katarzyny ur.29-03-1881 Witkowo
Udział w Powstaniu Wlkp. 1918/19 od 27.12.1918, jako oficer intendentury, i bezpośrednio służba w wojsku polskim do 31.12.1925, jako oficer zawodowy. Udział z bronią w ręku do 31.12.1918 – następnie wezwany przez Nacz. Radę Ludową do tworzenia Intendentury w Poznaniu.


Nr.39
Warski Franciszek
s.Juliana i Wacławy ur.21-08-1898 Witkowo
Warski Franciszek brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 do 20.02.1919 r. Walczył w luźnych oddziałach w Witkowie pod dow. por. Knasta przy oswobodzeniu Witkowa i okolicy z Grenzschutzu. Potem przydzielony do oddziału. por. Połczyńskiego, poprzez Gniezno – walczył w Mogilnie – Strzelnie – Kruszwicy – Mątwach – Inowrocławiu. Po zakończeniu powstania pozostawał w czynnej służbie w WP do 1920 r. W 1939 roku zmobilizowany walczył pod Kutnem i Modlinem.


Nr.40
Wawrzyniak Michał
s.Michała i Rozalii ur.10-09-1898 Witkowo
Wawrzyniak Michał brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Od dnia 7.1.1919 r. walczył z bronią w ręku w oddziałach powstańczych pod Janowcem, Damasławkiem, Wapnem, Kcynią, Szubinem i Rynarzewem, ostatnio w 2 Kompanii 58 Pułku Piechoty pod dowództwem kpt.Bojanowskiego. Po powstaniu służył nadal w Wojsku Polskim do lipca 1921 r. w 58p.p. Zaświadczenie DOK VII Ref. Hist. nr.276-I/15390/38 z dnia 6.9.1938 r.


Nr.41
Wojtkowiak Jan
s.Jakuba i Marianny z.d.Stranz ur.19-12-1902 Witkowo
Kol. Jan Wojtkowiak w dniu 27.12.1918r. wstąpił jako ochotnik do oddziału powstańczego w Witkowie i brał czynny udział z bronią w ręku w rozbrajaniu Heimatschutzu w Witkowie, Powidzu oraz w rozbrojeniu zagorzałych kolonistów niemieckich w okolicy Witkowa, Powidza oraz Gniezna, do dnia 18.2.1919r.


Nr.42
Wojtkowiak Ludwik
s.Jakuba i Marianny z.d.Stranz ur.18-08-1892 Witkowo. Wojtkowiak jest zweryfikowanym Powstańcem Wlkp na podstawie oświadczeń świadków Knasta Ignacego i Wyszyńskiego Władysława- rejestrowani w CAW. Od 1.01.1919 do lutego 1919 brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp pod dow. ppr. Pawła Cymsa w oswobodzeniu miasta Witkowa i okolicy. Następnie przy oswobodzeniu miasta Gniezna oraz Zdziechowy w pow. gnieźnieńskim.


Nr.43
Wyszyński Władysław
s.Jana i Katarzyny ur.16-05-1889 Witkowo
Wyszyński Władysław brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. Walczył w Kompanii Witkowskiej pod dowództwem por. Knasta: Witkowo, Gniezno, Zdziechowa, potem w Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Cymsa Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Mątwy, Inowrocław. Po zakończeniu Powstania pozostawał w Straży Ludowej do 1921 r. Czynny członek Związku Powstańców.
Dodatkowe informacje:
zmarł dnia 24.06.1970, spoczywa cmentarz w Witkowie.


Powyższa lista nie obejmuje osób, które poniosły śmierć podczas powstania. W innych opracowaniach podane są trzy takie osoby.
1- Rzepa Władysław
s. Józefa i Józefy z.d.Irczak ur.24-09-1891 Witkowo
Dawny podoficer niemiecki. Służył w więzieniu garnizonowym ul. Młyńska w Poznaniu. Zmarł 22-11-1919 na zapalenie płuc.
2-Cieślewicz Jan
Poległ pod Szubinem w dn.06-01-1919.
3-Pieczyński Jan
ur.09-05-1897 roku w Stęszewie, zamieszkały Witkowo
Zaginął podczas powstania.

Bibliografia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *