WÓLKA GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0
Fot. Wólka

Fot. Dawny Dwór w Wólce.

Wieś przy skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 92 z drogą wojewódzką Nr 260. Około 7,5 km od Słupcy. W 2021 roku mieszkało tam 365 osób, w latach 1998-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,4%.

Pałac

Pałac z pocz. XX wieku, niektóre źródła podaję końcówkę XIX wieku jako czas jego powstania. Wybudowany z inicjatywy właścicieli majątku Wólka rodziny Treppmacherów. Po II wojnie w posiadaniu krochmalni w Stawie, następnie przekazany i od 1 Września 1959 roku użytkowany przez Szkołę Podstawową w Wólce. Od strony południowej pałacu, zabytkowa aleja kasztanowców. Za pałacem zabudowania folwarczne z II poł. XIX wieku.

Zwiedzanie: Pałac dostępny z zewnątrz.

Zobacz artykuł:

Dzieje wsi:

Osadnictwo na terenie wsi:

Dwa cmentarze, pierwszy z okresu żelaza (750 p.n.e. do 800 roku n.e) drugi o nieznanej chronologi. Znajduje się tam też stanowisko archeologiczne określone jako ślad osadniczy z epoki kamienia. W okolicach stacji kolejowej stanowisko archeologiczne z okresu brązu (2200-700 rok p.n.e).

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa, strona internetowa: zabytek.pl

1418 roku.

Pierwsza wzmianka o wsi.

Było to w czasach panowania Króla Władysława II Jagiełły.

1578 roku.

Właścicielem lub dzierżawcą wsi jest Jan Kuklinowski. We wsi jest 1,5 łana ziemi kmiecej oraz mieszka tam też 2 zagrodników bez ziemi.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, oraz innych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

1584 roku.

Rozgraniczenie Wólki z Kornatami.

Wólka na mapie z 1803 roku.

1578 roku.

Właścicielem lub dzierżawcą wsi jest Jan Kuklinowski. We wsi jest 1,5 łana ziemi kmiecej oraz mieszka tam też 2 zagrodników bez ziemi.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1584 roku.

Rozgraniczenie Wólki z Kornatami.

1846 roku.

Wieś należy do Liskowskiego, ma 13 domów i 193 mieszkańców.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

Wólka na mapie z 1893 roku.

1928 roku.

Wieś liczy 257 mieszkańców. Dzierżawcą 584 ha majątku ziemskiego oraz gorzelni jest p. Schwanke.

  • Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa. 1928 rok.

Legenda:

  • Odległość podana jest od rynku w Słupcy do centrum opisywanej miejscowości.
  • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *