CHWALIBOGOWO GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Chwalibogowo

Niewielka wieś nad rzeczką Strugą, 9 km od Słupcy odległa. W 2021 roku liczyła 83 mieszkańców. W latach 1998-2021 liczba ludności zmalała o 12,6%. W miejscowości park podworski.

Dzieje wsi:

1336 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Chwalibogowie.

Było to w czasach panowania króla Kazimierza III Wielkiego.

1577 roku

Jako właściciel wsi w wykazach podatkowych figuruje Kacper Kołacki. Jest tam 7 łanów ziemi kmiecej, 3 zagrodników oraz działa karczma.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę)

Chwalibogowo na mapie z 1803 roku.

Chwalibogowo na mapie z 1816 roku

Około 1820 roku.

Staraniem rodziny Zielonackich powstaje dworek, park z aleją widokową i kapliczka.

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa

1846 roku

Wieś Chwalibogowo nazywana w tym czasie Chwalbogowo liczy 14 domów i 90 mieszkańców, właścicielem wsi jest Mielęcki Hipolit.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1880 roku

Chwalibogowo dominium (folwark) ma 5 domów i 140 mieszkańców wśród nich jest 1 ewangelik reszta to katolicy, 49 osób to analfabeci, powierzchni dominium ma 1 094 morgi ziemi. Chwalibogowo wieś też ma 5 domów oraz 51 mieszkańców, wszyscy katolicy w tym 19 analfabetów.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom I. 1880 r.

Chwalibogowo na mapie z 1891 roku

1909 roku

Majątek liczy 340 ha i daje 3119 marek dochodu gruntowego, jego właścicielem jest Witold Szeliski. Poczta dla miejscowości znajduje się w Strzałkowie.

  • Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego z uwzględnieniem powiatu, stacyi poczty, telegrafu, dworca. 1909 rok.

Okres międzywojenny

Dwór w posiadaniu rodziny Szcześniewskich.

1945 roku

Zniszczenie dworu w Chwalibogowie przez Rosjan.

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *