SIERAKOWO GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Sierakowo

Wieś przy drodze ze Strzałkowa do Powidza, 7 km od Słupcy odległa. W 2021 roku liczyła 169 mieszkańców, w latach 1998-2023 liczba mieszkańców tej miejscowości wzrosła o 64,1%.

Dzieje wsi:

1425 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Sierakowie.

Było to w czasach panowania Króla Władysława II Jagiełły.

1441 roku.

Wieś należy do rodu Węgierskich z Węgierek.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom X 1889 rok.

1459 roku.

Plebani Strzałkowski i Ostrowski procesują się o dziesięciny z Sierakowa.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom X 1889 rok.

1523 roku.

Wzmianka o łanach ziemi kmiecych i dziedzicznych, które w części powstały na karczowiskach leśnych.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom X 1889 rok.

1578 roku.

Właścicielami Sierakowa są Wojciech Słonecki i Balcerowa, którzy mają tam 1 łan kmiecy, 4 zagrodników bez ziemi oraz 2 komorników. Pół łana kmiecego we wsi posiada też Marcin Słonecki.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

Sierakowo na mapie z 1803 roku.

1846 roku.

Sierakowo liczy 8 domów i 81 mieszkańców natomiast Sierakowo Olędry 5 domów i 43 mieszkańców. Właścicielem tych wsi jest Ignacy Bienkowski.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1889 roku

Majętność Sierakowo ma 230 ha ziemi 4 domy i 103 mieszkańców, natomiast Sierakowskie Holendry mają 5 domów i 34 mieszkańców.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom X 1889 rok.

Sierakowo na mapie z 1893 roku.

1928 roku.

Sierakowo. Obszar dworski. Liczy 112 mieszkańców. Właścicielem ziemskim mającym 230 ha ziemi oraz posiadaczem młyna jest Tschuschke Paweł.

  • Księga adresowa Polski 1928 rok.

Legenda:

  • Odległość podana jest od rynku w Słupcy do centrum opisywanej miejscowości.
  • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *