Kokczyn Gm. Strzałkowo. Z życia dawnych mieszkańców wsi.

0

Kokczyn Pierwszy

Wzmianki i artykuły w dawnej prasie i innych publikacjach, opisujące zdarzenia, jakie miały miejsce na terenie wsi Kokczyn.

17 Września 1928 roku.

W dniu 17 bm. wybuchł w Kokczynie pow. wrzesińskiego pożar w zagrodzie wdowy Magdaleny Wojtkowiak, wskutek czego spalił się dom mieszkalny, wartości 10 000 zł, szkody pokrywa Ubezpieczenie.

  • Lech. Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów 1928.09.27 R.30 Nr 223.

23 Marca 1929 roku.

Ostrożnie z suszeniem bielizny na piecu.

W dniu 23 marca przed godz. 11 wybuchł w domu mieszkalnym gospodarza Antoniego Tylkowskiego w Kokczynie pow. wrzesińskiego pożar, który zniszczył całkowicie budynek wraz z jego urządzeniem. Szkoda wynosi około 18 000 zł, z czego 11 800 pokrywa ubezpieczenie. Jak ustalono w toku śledztwa, zajęła się ogniem suszona na piecu bielizna, następnie zaś stanęła w płomieniach kuchnia, a wreszcie cały dom.

  • Lech. Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów 1929.03.27 R.31 Nr 72.

Maj 1929 roku.

Zatrucie podczas przyjęcia 13 osób. Miejsce to było przed wojną częścią Kokczyna. Zobacz artykuł:

Przed 30 Lipcem 1929 roku.

Fragment artykułu:

Ostatni wreszcie wypadek uderzenia pioruna zdarzył się w Kokczynie, gdzie spalił się chlew gospodarza Józefa Słowińskiego. Szkoda wynosi około 11 000 zł, z czego większą część, gdyż 8 800 zł pokrywa Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe w Poznaniu.

  • Lech. Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów 1929.07.30 R.31 Nr 173

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *