WIZYTACJA KS. BISKUPA ANTONIEGO LAUBITZA W SZEMBOROWIE GM. STRZAŁKOWO W ROKU 1938.

0

Fot. Ks. Biskup Antoni Laubitz

Przepiękny był przebieg wizytacji pasterskiej, której w dniach 22 i 23 maja 1938 roku w Szemborowie dokonał Jego Ekscelencja Ks. Biskup Antoni Laubitz z Gniezna. Parafianie nie żałowali pracy, by jak najgodniej przyjąć swego Najdostojniejszego Arcypasterza. Ks. Biskup zjechał o godz.15.00 ze Strzałkowa wieziony czwórką koni, której dostarczył p. Jan Brzeski z Królewca, poprzedzedzony banderią, p.w. z Szemborowa (16) oraz gromadą cyklistów. Mała Lucynka Jałoszyńska powitała Najdostojniejszego Gościa wierszykiem wręczając Ks. Biskupowi bukiet z konwalii. Również i p. Franciszek Zieliński, Prezes Rady parafialnej, powitał Jego Ekscelencję, po czym w uroczystej procesji wprowadzono Ks. Biskupa przez 3 bramy triumfalne do kościoła. Po powitaniu go przez Ks. Dziekana przemówił Ks. Biskup do parafian od ołtarza i udzielił wszystkim swego błogosławieństwa arcypasterskiego, po czym wybierzmował 160 osób. Na salce parafialnej odbyła się wieczorem uroczysta akademia, w czasie której wszyscy Prezesi i Prezeski istniejących w Szemborowie Stowarzyszeń oraz A.K. wręczyli Jego Eminencji sprawozdania ze swych czynności. Razem wręczono Ks. Biskupowi 18 sprawozdań. W czasie akademii przemówił Ks. Dziekan a na końcu p. Kazimierz Biskupski kierownik szkoły powszechnej w Szemborowie w imieniu Kat. Stow. Mężów. W serdecznych słowach odpowiedział Ks. Biskup, zachęcając wszystkich do dalszej wytrwałej pracy na niwie kościoła i ojczyzny i udzielił zebranym ponownego błogosławieństwa arcypasterskiego. Po dokonanej wizytacji Ks. Biskup żegnany serdecznie przez parafian i wierszykiem przez małą Różę Kołodziejczakównę odjechał następnego dnia do Stawu.

  • Orędownik Wrzesiński 1938.06.04 R.20 Nr65.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *