ORGANIZACJE SPOŁECZNE I TOWARZYSTWA W SZEMBOROWIE GM. STRZAŁKOWO.

0

Wzmianki w dawnej prasie, książkach i innych publikacjach o działalności organizacji społecznych, stowarzyszeń i towarzystw w dawnym Szemborowie.

Przed 13 Styczniem 1938 roku.

Poświęcenie sztandaru Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich.

W ubiegłą niedzielę odbyło się w Szemborowie wzniosła uroczystość poświęcenia sztandaru miejscowego Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich. Przybyły bratnie organizacje ze sztandarami z Wrześni, Strzałkowa i Witkowa oraz chrzestnych powitał przewodniczący Ks. Dziekan Konarski na salce parafialnej. O godz. 10.30 nastąpił wymarsz do kościoła na uroczyste nabożeństwo, które odprawił ks. Dziekan Konarski. Stosownie do tej uroczystości kazanie wygłosił ks. Feliks Staszak z Poznania. Poświęcenia sztandaru dokonał Ks. Dziekan Konarski i po odpowiednim przemówieniu wręczył nowo poświęcony sztandar p. Ciepluchowi delegatowi Zw. Kat. Rob. Polskich z Poznania, który następnie wręczył go prezesowi Tow. panu Tillowi. Po odśpiewaniu , ”Boże coś Polskę” udano się w pochodzie na czele z orkiestrą, na salę zebrań. Uroczyste zebranie zagaił Ks. Dziekan, witając przybyłych ks. prob. Wasielewskiego z Brudzewa, p. wójta Spychałę ze Strzałkowa oraz wszystkich zebranych. Na przewodniczącego powołano p. Biskupskiego. Sprawozdanie z działalności towarzystwa zdał sekretarz p. Łukaszewski. Następnie delegat p. Ciepluch z Poznania wygłosił referat, którego wysłuchano z ogromnym zainteresowaniem czego dowodem były rzęsiste i długotrwałe oklaski. Z kolei przystąpiono do składania życzeń i wbijania gwoździ pamiątkowych, po czym wszyscy chrzestni wpisali się do pięknie wykonanego dyplomu a po odśpiewaniu pieśni ” My chcemy Boga” zamknął przewodniczący uroczyste zebranie. W czasie wspólnego obiadu przygrywała orkiestra ze Słupcy. Po obiedzie odbyło się przedstawienie pt. ”Chłopi arystokraci”, które wspaniale wypadło. Wieczorem odbyła się nocna zabawa. Pięknie wykonany sztandar wykonał p. Edmund Matczak z Poznania ul. Strusia 10.

  • Orędownik Wrzesiński 1938.01.13 R.20 Nr6

Przed 9 Czerwcem 1938 roku.

Kurs serowarstwa

W minionym tygodniu odbył się w Szemborowie na salce parafialnej kurs serowarstwa, w którym brało udział 18 włościanek. Kurs ten urządzony staraniem wielce ruchliwej Prezeski Kółka Włościanek Pani Emilii Bączakowej przeprowadziła Pani Filipowiczowa, instruktorka Związku Kółek Włościanek z Poznania. W czasie kursu przerobiono 1 500 litrów mleka, a panie Włościanki nauczyły się wyrobów 15 gatunków smacznych serów nie wyłączając sera limburskiego i tylżyckiego. Po skończonym kursie Pani Prezeska pożegnała panią instruktorkę przy wesołej kawce, a panie Włościanki zadowolone z nabytych wiadomości z dziedziny serowarstwa rozeszły się zabierając ze sobą sery wyprodukowane, które mężom znakomicie smakowały. Pożytek z takiego kursu jest ogromny i życzyć by należało, żeby wszędzie takie kursy odbywać się mogły.

  • Orędownik Wrzesiński 1938.06.09 R.20 Nr66

Obraz na górze strony. Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *