Charbin gm. Powidz. Z życia dawnych mieszkańców wsi.

0

Fot. Charbin

Wzmianki i artykuły w dawnej prasie i innych publikacjach, opisujące zdarzenia, jakie miały miejsce na terenie wsi Charbin.

8 Marca 1934 roku

Fałszywy kontroler obligacji.

W czwartek dnia 8 marca zjawił się w majątku Charbin elegancko ubrany osobnik z Poznania, który przedstawił się włodarzowi Hoffmannowi jako kontroler obligacji pożyczki konwersyjnej żądając zarazem przedłożenia mu obligacji, celem sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku. Hoffman spełnił życzenie kontrolera, który z ołówkiem i notatnikiem w ręku zabrał się do zapisywania numerów obligacji. Działo się to w kuchni. W pewnej chwili rzekomy kontroler ,,pouczywszy,, Hoffmana, że obligacje należy przechowywać w kopercie, polecił mu poszukać kopertę. A gdy Hoffman oświadczył, że koperty nie posiada, wówczas kontroler począł jeszcze raz wertować obligacje i dopiero teraz spostrzegł, że… Hoffmann nie wszystkie obligacje przedłożył do kontroli, brak bowiem jednego numeru. P Hoffmann, sądząc, że brakująca obligacja pozostała w szafie, udał się do pokoju, celem poszukania jej. Po chwili wrócił bez obligacji, wobec czego kontroler po raz trzeci począł wertować obligacje i znalazł zaginiony papier. Po dokładnym przejrzeniu papierów kontroler pożegnał Hoffmana i opuścił Charbin. Hoffman, przeglądając swe obligacje skonstatował ku swemu przerażeniu brak obligacji na sumę 500 zł. Okazało się, że kontroler przywłaszczył sobie obligacje w czasie chwilowej absencji Hoffmana. O wypadku powiadomiono policję.

  • Lech.Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów. Dodatki: tygodniowy “Lechita” i powieściowy oraz dwutygodnik “Leszek” 1934.03.15 R.35 Nr60

Przed 9 Majem 1935 roku.

Zobacz artykuł o tragicznej śmierci syna właściciela majątku w Charbinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *