Dwór w Charbinie.

Mała wieś nad jeziorem Niedziegiel (Skorzęcińskie). Położona ok.3 km od rynku w Powidzu i 23 km od Słupcy. W 2021 roku liczyła 121 mieszkańców. W latach 1998-2021 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 10,4 %. We wsi od strony jeziora dwór z ok. 1860 roku.

Dzieje wsi:

15 Stycznia 1426 roku

Najprawdopodobniej pierwsza wzmianka o Charbinie.

Przytoczę tu fragment książki Ks. Ignacego Gepperta “Z przeszłości Powidza”:

Około roku 1426 występuje rycerz Mroczkon z Łopuchowa w charakterze dzierżawcy starostwa powidzkiego i przeprowadza z mieszczanami zamianę pewnych pastwisk. Mianowicie mieszczanie otrzymali zarośla zwane Olszyną od Mroczkona, a oddali mu t.zw. Bielawy, które Mroczkon wcielił do majętności królewskiej Charbin. Dokument całej tej transakcji spisano na zamku powidzkim — in domo regali — w obecności plebana powidzkiego Borzysława i jego dwóch wikariuszów Stanisława i Bogusława dnia 15. 01. 1426 roku.

Było to w czasach panowania króla Władysława Jagiełły.

Jest to najstarsza znana mnie wzmianka o miejscowości.

Charbin na mapie z 1802 roku

Charbin na mapie z ok. 1816 roku

1835 roku

Józef Dembiński wzmiankowany jako dziedzic Charbina.

  • Teki Dworzaczka

1846 roku

Wieś określana jest jako rządowa oznacza to, że jest własnością rządu pruskiego, liczy 4 domy i 60 mieszkańców.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

Ok.1880 roku

Właścicielem wsi zostaje Maxymilian Amrogowicz.

  • Według Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

1880 roku

Charbin folwark 688 mórg rozległy (prawdopodobnie mórg pruskich małych, czyli 0,2553 ha jedna morga) liczy 4 domy i 73 mieszkańców w tym 72 to katolicy a jeden jest protestantem, 41 osób to analfabeci.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom 1. 1880 rok.

1909 roku

Majątek Charbin ma 173 ha ziemi i daje 1061 marek dochodu rocznie, jest własnością Maksymiliana Amrogowicza.

  • Księga adresowa Polskich właścicieli ziemskich w W. Ks. Poznańskim. 1909 rok.

1912 roku

Majątek ziemski Charbin w powiecie witkowskim 736 mórg rozległy, kupił Florian Ozdowski, syn zmarłego Józefa Ozdowskiego z Murzynowa Kościelnego od Amrogowicza.

  • Teki Dworzaczka.

1931 rok

Sekwestr nad majątkiem p. Wichrowskiego w Charbinie.

Artykuł z gazety gnieźnieńskiej ,,Lech,,:

W pierwszych dniach stycznia tut. ,,Rolnik,, wniósł o sekwestr nad majątkiem p. Wichrowskiego z Charbina, chcąc uzyskać pokrycie dla swych pretensji, sięgających wysokości blisko 80 000 zł. Sąd grodzki przychylił się do wniosku ,,Rolnika,, i nałożył sekwestr na majątek p. Wichrowskiego mianując sekwestorem p. Antoniego Sobeckiego ze Skorzęcina. Jak się dowiadujemy majątek Charbin obłożony jest ponad rzeczywistą wartość i wątpliwym jest czy wszyscy wierzyciele zdołają zaspokoić swoje pretensje. Jednym z wierzycieli, który prawdopodobnie dość poważnie na tym ucierpi, jest Powiatowa Kasa Oszczędności w Gnieźnie, która na hipotece posiada przeszło 150 000 zł.

  • Lech. Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów 1931.02.08 R.32 Nr31

Przed 28 Lipcem 1932 roku

Nowy właściciel Charbina.

Położony w pobliżu Powidza majątek Charbin, obszaru około 750 mórg, który w ub. roku przeszedł drogą przymusowej sprzedaży na własność Komunalnej Kasy Oszczędności pow. gnieźnieńskiego, nabył w tych dniach za sumę 250 000 zł p. Artur Czerwiński, obywatel ziemski spod Częstochowy.

  • Lech.Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów. Dodatki: tygodniowy “Lechita” i powieściowy oraz dwutygodnik “Leszek” 1932.07.28 R.33 Nr171

Legenda:

  • Odległość podana jest od rynku w Słupcy do centrum opisywanej miejscowości.
  • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *