Fot. Krępkowo

Niewielka wieś nad rzeczką Strugą przy lokalnej drodze z Graboszewa do drogi krajowej nr 92, z którą łączy się w pobliżu wsi Staw. Z Krepkowa do powiatowaj Słupcy 12 km wspomnianą wcześniej drogą mamy. W 2021 roku liczyła 121 mieszkańców. W latach 1998-2021 liczba mieszkańców zmalała o 16,6%.

Inne nazwy wsi: Krutkowo, Krombkowo,Krąbkowo, Krampkowo.

Dzieje wsi:

1350 roku.

Pierwsza wzmianka o wsi Krępkowo.

Jarosław arcybiskup gnieźnieński ustanawiając w katedrze gnieźnieńskiej arterię N.M. Panny i św. Stanisława przekazał jej czynsz z Krąbkowa i innych włości.

Było to w czasach panowania Króla Kazimierza III Wielkiego.

1565 roku.

Wieś w posiadaniu Hieronima Gostomskiego są tam 4 łany ziemi uprawianej przez kmieci, 1 zagrodnik i 2 komorników.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

Krępkowo na mapie z 1803 roku.

1846 roku.

Wieś zwana w tym czasie Krompkowo liczy 13 domów i 134 mieszkańców, jest własnością Taczanowskiego Alfonsa.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1883 roku

Wieś liczy 21 domów i 185 mieszkańców, wszyscy są katolikami spośród nich 57 osób jest analfabetami.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom IV. 1883 rok.

Krępkowo na mapie z 1893 roku

Legenda:

  • Odległość podana jest od rynku w Słupcy do centrum opisywanej miejscowości.
  • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *