MŁODZIEJEWICE GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Dwór w Młodziejewicach

Wieś na zachodnim skraju gminy Strzałkowo, 14 km od Słupcy odległa. W 2021 roku liczyła 226 mieszkańców. W latach 1998-2021 liczba mieszkańców wsi zmalała o 26,4 %. We wsi zabytkowy dwór związany z rodziną Hulewiczów.

Dwór

Według części publikacji miał powstać po 1840 roku i pod koniec XIX miał zostać rozbudowany. Pozostałe publikacje opierając się na analizie stylu architektoniczne dworu podają lata 70-80 XIX wieku jako czas jego budowy. Prawdopodobnie powstał w miejscu dawnego dworu, który spłonął w 1840 roku.

Widok dworu ok. 1912 roku.  L. Durczykiewicz ”Dwory Polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim”

Zobacz artykuł:

Historia miejscowości:

1390 roku.

Pierwsza wzmianka o miejscowości.

Królem Polskim był w tym czasie Władysław II Jagiełło.

XV wiek

Właścicielami wsi są Młodziejewscy herbu Korab. Prawdopodobnie byli nimi wcześniej jednak brak w źródłach wpisów potwierdzających to twierdzenie.

1565 roku.

Wieś należy do Wilbranda (org.Vilibrodi) Młodziejewskiego jest tam 7,5 łana ziemi uprawianej przez kmieci, 4 zagrodników, 1 rzemieślnik oraz karczma.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

1584 roku

Wzmianka o istnieniu wiatraka w miejscowości.

  • Teki Dworzaczka

1591 roku.

Jako właściciela wsi zapisano Blizbora Młodziejewskiego. Jest tam 5 łanów ziemi kmiecej, 4 zagrodników, 1 komornik bez ziemi oraz 1 rzemieślnik.

Brak wzmianki o karczmie, brakujące 2,5 łana ziemi kmiecej wymienione pod rokiem 1565 prawdopodobnie włączono do folwarku właściciela wsi.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1685 roku.

Jezuita Andrzej Młodziejewski sprzedaje wieś rodzinie Szczytnickich.

1720 roku

Wieś nabywa Andrzej Malczewski, a następnie odsprzedaje Aleksandrowi Bajerskiemu.

1737 roku.

Józef Hulewicz poślubia córkę Aleksandra Bajerskiego Joannę.

Młodziejewice na mapie z 1803 roku

1846 roku

Wieś liczy 13 domów i 111 mieszkańców jest własnością Andrzeja Hulewicza.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1885 roku

Wieś liczy 8 domów i 74 mieszkańców, wszyscy katolicy wśród nich 16 to analfabeci, natomiast na terenie dominium (folwarku) jest 5 domów zamieszkałych przez 121 osób, tutaj też wszyscy są katolikami, wśród nich 47 to analfabeci. Folwark liczy 1594 morgi ziemi, jest własnością Walerego Hulewicza.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich Tom VI 1885 rok.

Młodziejewice na mapie z 1891 roku.

1905 roku.

Młodziejewice odziedziczył Zygmunt Hulewicz po swym ojcu Adamie Hulewiczu.

1909 roku

Folwark w Młodziejewicach nazwany tutaj Piaski liczy 407 ha i daje ponad 3000 marek dochodu gruntowego. W publikacji podają, że należy do spadkobierców Adama Hulewicza, co już od 4 lat jest nieaktualne. Miejscowość pocztę posiada w Sokolnikach.

  • Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego z uwzględnieniem powiatu, stacyi poczty, telegrafu, dworca. 1909 rok.

1928 roku.

Wieś liczy 279 mieszkańców. Największym właścicielem ziemskim (50 ha) jest Urbaniak Wojciech, wiatrak jest natomiast w posiadaniu Urbaniaka M.

  • Księga adresowa Polski 1928 rok.

Legenda:

  • Odległość podana jest od rynku w Słupcy do centrum opisywanej miejscowości.
  • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *