CIOSNA GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Ciosna

Mała wieś wśród pól i lasów. Szosą do Słupcy mamy z niej 11 km, jednak polnymi drogami z centrum powiatowej Słupcy jest zaledwie 7 km.

1507 roku.

Wzmianka o Ciośnie. Moim zdaniem jest to najstarsza w tej chwili wzmianka o miejscowości.

Królem Polski był wówczas Zygmunt I Stary.

Treść wzmianek:

Nob. Wincenty Strzałkowski na połowie dóbr swoich, jakie posiada we wsiach Ciosna i Babino za 20 grzywien Nob. Arnolfowi synowi zmarłego Wojciecha Balińskiego zw. Mrzewka, sprzedał i na wyderkaf zrezygnował.

Wpis 376 (Pyzdry 23) 1507

1508 roku

Nob. Mikołaj Sokolnicki całe części dziedziczne wsi Ciosna i Babino w pow. pyzderskim za 30 grzywien Nob. Wincentemu Strzałkowskiemu wyderkafował.

Wpis 1293 (Nr. 786) 1508

Na podstawie:Teki Dworzaczka

Wyjaśnienia słów. (według autora strony)

  • Grzywna – 1 grzywna to ok. 200 gramów srebra.
  • Wyderkaf — to dawny rodzaj kupna-dzierżawy wsi czy też jej części. Właściciel wsi lub jej części potrzebując pieniędzy, sprzedaje i oddaje w użytkowanie innemu szlachcicowi daną wieś lub jej część, jednak po zwrocie otrzymanych sum pieniędzy, najczęściej w umówionym wcześniej terminie zwracana jest poprzedniemu właścicielowi wieś lub jej część.

1578 roku

W tymże roku wieś miała być w posiadaniu Kacpra Kaliskiego i Sebastiana Węgierskiego.

1580 roku

Właścicielem wsi jest Sebastian Węgierski, ma tam 1 łan ziemi określony w wykazach podatkowych jako aratura sea ( prawdopodobnie niedawno wykarczowany, przygotowywany do uprawy i zasiedlenia) i 1 zagrodnika. Brak danych drugim we wcześniejszych latach wymienionym właścicielu wsi.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

1618 roku.

Miejscowość w posiadaniu Jana Soneckiego i Seweryna Drzewieckiego.

Wieś ta miała być osadą szlachecką bez kmieci.

  • E. Caller. Powiat Pyzdrski w XVI stuleciu. Wyd.1888 rok.

Ciosna na mapie z 1803 roku

1880 roku

Wieś Ciosna liczy domów 9 i 72 mieszkańców, w tym 11 ewangelików i 61 katolików 29 osób jest analfabetami.

Natomiast folwark Ciosna, zapisano w słowniku geograficznym, że należy do Babina. Ma 3 domy i 56 mieszkańców w tym 5 ewangelików i 51 katolików aż 30 osób to analfabeci.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom I. 1880 rok.

Ciosna na mapie z 1893 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *