• fot. Małachowo Wierzbiczany

Wieś położona ok. 1.5 km od Witkowa przy drodze do Czerniejewa, do Gniezna 17 km. W 2021 roku miejscowość liczyła 297 mieszkańców. W latach 1998-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 11,7%.

Zobacz artykuł:

Małachowo Wierzbiczany Gm. Witkowo. Z życia dawnych mieszkańców wsi.

Dzieje wsi:

1397 roku.

Pierwsza wzmianka o wsi Małachowo.

W dokumencie wzmiankowany jest Piotr z Małachowa. Najwidoczniej nie było jeszcze podziału na występujące w późniejszym okresie cztery Małachowa.

Było to w czasach panowania Króla Władysława II Jagiełły.

1564 roku.

Małachowo Wierzbiczany składa się z czterech działów po 1 łanie ziemi kmiecej. Właścicielami poszczególnych działów są :

 • Maciej ( niewymieniony z nazwiska )
 • Sebastian Czeszek
 • Łukasz Gosław
 • Krzysztof ( niewymieniony z nazwiska )

Dodatkowo S. Czeszek i Krzysztof posiadają po 1 zagrodniku.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1588 roku.

Właścicielami wsi są Wyganowski oraz Sebastian Krzysztof. Każdy z wymienionych ma po dwa łany ziemi oraz jednym zagrodniku.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

Figura przy drużce na tyłach wsi:

1837 roku.

Wieś liczy 9 domów i 79 mieszkańców. Właścicielem jest Wałowski.

 • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

Małachowo Wierzbiczany i okolice na mapie z 1839 roku.

1883 roku.

Spadkobiercy Władysława Ulatowskiego sędzina Pokrzywnicka, sedzina Sobeska Karońska z Naramnic w Królestwie Polskim i rodzeństwo Ulatowscy sprzedali Władysławowi Raszewskiemu wieś Małachowo Wierzbiczany za 168 tys. marek.

 • Dziennik Poznański Nr.1 z 1883 roku.

1885 roku.

Dominium Małachowo Wierzbiczany ma 654 morgi ziemi. 12 domów i 134 mieszkańców, wszyscy wyznania katolickiego, analfabetów jest tam 53.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. t. VI. 1885 r.

1887 roku.

Małachowo Wierzbiczany wieś rycerska w pow. gnieźnieńskim należąca do spadku po św. Wł. Ulatowskim nabyła Władysława Gutowska, dawna właścicielka Urchocina.

 • Dziennik Poznański nr.64 z 1887 r.

Małachowo Wierzbiczany (Jakobsdorf) na mapie z 1911 roku.

Legenda:

 • Odległość podana jest od rynku w Gnieźnie do centrum opisywanej miejscowości.
 • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *