BABIN GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Babin

Wieś Babin położona jest 5,5 km na północ od centrum Słupcy. W 2021 roku wies liczyła 316 mieszkańców, w latach 1998-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 1,3%. We wsi przy skrzyżowaniu dróg park podworski. Istniał tam dwór z przełomu XVIII i XIX wieku, dewastowany po II wojnie światowej a w latach 60 XX wieku uległ spaleniu, w obecnym czasie brak śladów po tym dawnym dworze. 1,5 km na zachód od Babina, wieś Babin Olendry liczące w 2021 roku 108 mieszkańców, w latach 1998-2021 liczba jej mieszkańców spadła o 22,9%.ł

Zobacz artykuł:

Dzieje wsi:

1396 roku

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Babinie.

Było to w czasach panowania Króla Władysława II Jagiełły.

1578 roku.

Właścicielem 1,5 łana ziemi kmiecej oraz 2 zagrodników jest Marcin Słonecki. Natomiast Marcin Piotrowski posiada we wsi 1 łan ziemi określony jako “natura sua” oraz 1 zagrodnika.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

Babin na mapie z 1803 roku.

1846 roku.

Wieś liczy 16 domów i 147 mieszkańców. Natomiast Babin Olendry mają 9 domów i 76 mieszkańców. Obie miejscowości są w posiadaniu Ignacego Bieńkowskiego.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

Rok szkolny 1866/67

Informacje o ówczesnej szkole:

Szkoła w Babinie należy do Dekanatu Powidzkiego, inspektorem szkolnym na ten dekanat jest Ks. Dziekan Niedzielski w Skarboszewie. Inspektorem szkolnym na miejscu, sprawującym patronat nad szkołą oraz nauczycielem w tejże szkole jest Koehler Franciszek, który pierwszą posadę nauczycielską objął w 1866 roku, czyli jest to jego pierwsza praca jako nauczyciela. Przysługuje mu pensja rządowa w wysokości 140 talarów rocznie. Na rok szkolny 1866/67 powinno uczęszczać do szkoły 80 dzieci.

  • Obraz Katolickich Szkół Elementarnych objętych archidiecezjami Gnieźnieńską i Poznańską. Wyd przez Ludwika Rzepeckiego. Poznań 1867.

1880 roku.

Wieś Babin liczy 14 domów ma 110 mieszkańców w tym 20 ewangelików i 90 katolików, 34 osoby są analfabetami. Babin dominium (folwark) własność Skałowskich jest na 1457 mórg rozległy, ma 7 domów i 105 mieszkańców w tym 17 ewangelików i 88 katolików, analfabetów jest tam 37. Wieś Babin Olędry ma domów 14, mieszka w nich 109 osób wśród nich 67 to ewangelicy a 42 to katolicy, wśród nich 31 to analfabeci.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom I. 1880 rok.

Babin na mapie z 1893 roku

1928 roku

Wieś liczy 468 mieszkańców. Właścicielem ziemskim jest w miejscowości p. Tschuschke I. Działa wiatrak, posiadany przez p. J. Pomorskiego.

  • Księga adresowa Polski 1928 rok.

Legenda:

  • Odległość podana jest od rynku w Słupcy do centrum opisywanej miejscowości.
  • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *