RADŁOWO GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Dwór w Radłowie.

Jedna z najstarszych miejscowości w gminie Strzałkowo, położona nieco na uboczu,10 km od Słupcy.

Dwór

Dwór w formie willi w stylu modernistycznym z 1906 roku. Prawdopodobnie fundatorami dworu była niemiecka rodzina Apitz.

Zobacz artykuł:

Dzieje wsi:

Nazwa wsi przez wieki:

Radlin, Radłówko, Radłowice.

Znaleziska archeologiczne:

Prawdopodobnie ok. 1906 roku w miejscowości znaleziono dwie pochodzące z epoki kamienia, wykonane z kamienia zwanego diorytem siekierki. I tak:

 • Stanowisko 1. Pole pod lasem na Północ od wsi. Inwentarz: toporek z diorytu z owalnym obuchem, długość 9 cm. Dar Deves’a ze Strzałkowa.
 • Stanowisko 2. Pole nad drogą na Południe od wsi. Inwentarz: siekierka płaska z diorytu z asymetrycznym ostrzem, długość 9,5 cm. Dar wyżej wymienionego.
 • Opis i zdjęcia z publikacji: Września, jej ziemia i mieszkańcy; przyczynki do dziejów historyczno-kulturalnych Ziemi Wrzesińskiej. Cz.I; W 675-rocznicę dziejów miasta

1256 roku

Pierwsza wzmianka o wsi.

Księciem gnieźnieńsko-kaliskim był w tym czasie Bolesław Pobożny.

1294 roku.

Radłowo należy do zakonu kawalerów św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom IX 1888 rok.

1399 roku.

Radłowo nabywa niejaki Pasko, który następnie odsprzedaje wieś klasztorowi w Lądzie.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom IX 1888 rok.

1578 roku

Wieś od klasztoru w Lądzie dzierżawi Marcin Łukowski. Z wykazów podatkowych dowiadujemy się, że w Radłowie są dwa łany ziemi kmiecej i jeden łan sołtysi już razem połączone, mieszka tam też jeden zagrodnik oraz rzemieślnik.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

Radłowo na mapie z 1803 roku.

Radłowo na mapie z 1830 roku.

1846 roku.

Radłowo ma 8 domów i 59 mieszkańców należy do Schmulza.

 • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1865 roku.

W Radłowie 18 Kwietnia 1865 roku umiera 31-letni właściciel Radłowa Mieczysław Skórzewski, zostaje on pochowany w grobowcu rodzinnym w Nekli. Z tegoż roku mamy wzmiankę o kupnie wsi przez jakiegoś Niemca.

 • Teki Dworzaczka

1879 roku.

Teodor Lutomski właścicielem wsi. (brak informacji od którego roku)

 • Teki Dworzaczka

1882 roku.

Radłowo nabył za 115 000 marek Von de Osten.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom IX 1888 rok.

1888 roku.

Radłowo ma 8 domów i 106 mieszkańców w tym 99 katolików i 7 protestantów. Majątek Radłowo ma 275,96 ha obszaru, jego właścicielem jest F. Kross.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom IX 1888 rok.

1913 roku

13 Listopada 1913 roku. Majątek Radłowo 1100 mórg rozległy kupiła od Niemca Apitza panna Mikulska z Chwałkowic.

 • Teki Dworzaczka

Radłowo i okolice na mapie z 1935 roku.

Legenda:

 • Odległość podana jest od rynku w Słupcy do centrum opisywanej miejscowości.
 • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *