Katarzynowo gm. Strzałkowo. Z życia dawnych mieszkańców wsi.

0

Fot. Katarzynowo

Wzmianki i artykuły w dawnej prasie i innych publikacjach, opisujące zdarzenia, jakie miały miejsce na terenie wsi Katarzynowo.

5 Czerwca 1929 roku

Dnia 5 bm. około godz. 9 wieczorem wybuchł pożar w zagrodzie gospodarza Józefa Kaczmarka w Katarzynowie pow. wrzesińskiego i zniszczył stodołę, chlew i szopę. Szkoda wynosi ok. 9 000 zł, pokrywa ją w całości ubezpieczenie. Przyczyny pożaru na razie nie ustalono.

  • Lech. Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów 1929.06.09 R.31 Nr131

22 Lipca 1933 roku

Dziecko poranione przez wóz żniwny.

Dnia 22. Lipca wydarzył się w Katarzynowie w pow. wrzesińskim nieszczęśliwy wypadek, który omal nie pociągnął za sobą skutków śmiertelnych. Mianowicie w godzinach przedpołudniowych podczas zwózki zboża, uwiesiła się 6-letnia Sabinka Nadolna u woza, przy czym została przychwycona przez koło i przygnieciona do bocznej drabiny, odnosząc poważne obrażenia cielesne. Dzieckiem musiał się zaopiekować lekarz.

  • Lech. Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów. 1933.08.01 R.34 Nr 174.

Przed 22 Majem 1937 roku.

Rabunek na drodze publicznej.

Na powracającego wieczorem z zabawy latowej rolnika St. Taczałę z Katarzynowa napadło dwóch uzbrojonych osobników i pod groźbą rewolwerów odebrali mu 120 zł. W wyniku dochodzeń ujęto Banasika i Cegielskiego, pochodzących ze wsi Rudy. Podczas przeprowadzonej rewizji odebrano im część zrabowanej gotówki oraz broń. Ujętych odstawiono do dyspozycji sędziego śledczego.

  • Orędownik Wrzesiński 1937.05.22 R.19 Nr 57

Przed 5 Marca 1938 roku.

Z nieustalonych dotąd przyczyn wybuchł pożar w zagrodzie rolnika Ludwika Kozakowskiego w Katarzynowie. Pastwą płomieni padł dom mieszkalny i chlew pod jednym dachem. Poza tym spaliły się ruchomości łącznej wartości około 5 000 zł. Pogorzelec był ubezpieczony na kwotę 10 000 zł, to też straty pokryje niewątpliwie ubezpieczenie, o ile dochodzenie, które w tej sprawie prowadzi Policja, nie ujawnią przyczyn pożaru, które by pozbawiły ubezpieczonego prawa do premii asekuracyjnej.

  • Orędownik Wrzesiński 1938.03.05 R.20 Nr 27.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *