GÓRY GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Góry

Mała wieś położona na południe od Mielżyna. Około 15 km od centrum Słupcy.

Dzieje wsi:
Osadnictwo na terenie wsi:

W pobliżu wsi ślady osadnicze z epoki kamiennej i epoki brązu.

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa, strona internetowa: zabytek.pl

Dzieje wsi:

1793 roku.

Pierwsza wzmianka o wsi.

Wieś Góry nazwane posiadłością, należały w tym czasie do Mikorskiego — pisarza ziemskiego kaliskiego.

Królem Polski był w tym czasie Stanisław August Poniatowski.

Góry na mapie z 1803 roku

1846 roku.

Wieś Góry nazwana folwarkiem ma 4 domy i 42 mieszkańców, właścicielem jest Kurczyński.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1881 roku.

Folwark Góry ma 4 domy i 64 mieszkańców, wszyscy mieszkańcy są katolikami, 43 osoby są analfabetami.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom II. Rok wyd.1881.

Góry na mapie z 1891 roku.

Ok. 1899 roku.

Osiedlenie się w dawnym majątku Góry (prawdopodobnie po jego parcelacji) 11 rodzin rolniczych z Opolszczyzny.

  • Orędownik Wrzesiński 1937.07.17 R.19 Nr 81

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *