JANOWO GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Janowo

Janowo to zespół trzech osad, Janowo zwane też Szkolnym i Janowo Cegielnia miały w 2021 roku 178 mieszkańców, w latach 1998-2021 liczba mieszkańców tych wsi zmniejszyła się o 5,3%, natomiast Janowo Olędry zamieszkiwało w 2021 roku 49 osób w tej miejscowości w latach 1998-2021 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 10,9%. Janowo Szkolne położone jest ok. 13 km od centrum Słupcy, wzdłuż szosy z Mielżyna przez Skąpe do Strzałkowa. Pozostałe dwie osady znajdują się na północ od Janowa Szkolnego.

Zobacz artykuł:

Dzieje wsi:

Osadnictwo na terenie wsi:

Od pojedynczego śladu osadniczego z okresu pradziejowego poprzez kilka znalezisk i śladów osadniczych epoki brązu po pojedyncze znalezisko epoki żelaza. Na północ od centrum wsi Janowo Szkolne na polu za rzeczką stanowisko archeologiczne ze średniowiecza określone jako osada być może to wzmiankowane już w 1425 roku Sarnowo jednak część publikacji identyfikuje tę osadę z Janowem Olędrami zwanymi jeszcze w XIX wieku Skąpskimi Holendrami, moim zdaniem są to niczym niepoparte przypuszczenia. Natomiast wspomniane stanowisko archeologiczne, jedyne w rejonie Janowa o metryce średniowiecznej bardzo uprawdopodobnia to miejsce jako nieistniejąca już od stuleci wieś Sarnowo.

Wieś Sarnowo istniała jeszcze w 1529 roku, w dokumencie z tegoż roku ówczesny właściciel Maciej Skąpski ręczy swemu bratu Janowi, że jemu część wsi Sarnowo i Skąpe za 30 grzywien srebra odsprzeda. Natomiast dokument z 1550 roku dotyczący zapisu przez Piotra Skąpskiego posagu dla swej żony Katarzyny wieś Sarnowo nazywa puste. Jak wynika z tych zapisów gdzieś między 1529 a 1550 rokiem miejscowość z nieznanych dziś powodów utraciła swych mieszkańców, może była to jakaś epidemia dziś już tego nie dojdziemy.

  • Na podstawie. Narodowy Instytut Dziedzictwa. Strona internetowa. Zabytek.pl

Przełom XVIII i XIX wieku.

Prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku powstaje osada Skąpskie Holendry dziś zwana Janowem Olendry. Na mapie z 1803 roku widzimy tam cztery zagrody.

1846 roku

Na powrót pojawia się wieś Sarnowo Olendry, prawdopodobnie w tym czasie nazwano tak dawniejsze Skompskie Holendry próbując nawiązać do nieistniejącej od bardzo dawna średniowiecznej wsi Sarnowo, jednak na dłużej nazwa nie przyjęła się, na mapach z II poł. XIX wieku na powrót mamy Skąpskie Holendry. Z wydanej w 1846 roku a posługującej się danymi z 1837 roku książki dowiadujemy się też, że właścicielem Sarnowa jak też pobliskiego Skąpego jest Pan Bieńkowski, a interesująca nas wieś liczy 7 domów i 58 mieszkańców.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

II połowa XIX wieku

To gdzieś w tym czasie powstaje obecne Janowo. Możemy je zobaczyć na mapie z 1891 roku.

1882 roku

Janowo ma 9 domów i 132 mieszkańców w tym 19 ewangelików i 113 katolików 25 osób jest analfabetami.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom III 1882 rok.

Legenda:

  • Odległość podana jest od rynku w Słupcy do centrum opisywanej miejscowości.
  • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *