RUDY GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Rudy

Mała wieś położona przy drodze z Mielżyna do Skąpego, około 10,5 km od Słupcy. W miejscowości brak obiektów o charakterze zabytkowym. Jak podaje Słownik geograficzny Królestwa Polskiego z 1888 roku, w rejonie wsi wypływa źródło rzeczki Rudki dopływu Strugi.

Zobacz artykuł:

Dzieje wsi:

Osadnictwo na terenie wsi:

Dwa stanowiska archeologiczne z epoki kamiennej w pobliżu wsi, liczne stanowiska epoki brązu (2300/2200 do 900/700 lat p.n.e.) w rejonie miejscowości oraz pojedyncze stanowisko na terenie wsi ze średniowiecza.

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa, strona internetowa: zabytek.pl

1523 roku.

Pierwsza wzmianka o Rudach.

Dotyczyła ona danin dla proboszcza brudzewskiego z Rud w wysokości dwóch korcy pszenicy i owsa z łana ziemi kmiecej.

Królem Polski był w tym czasie Zygmunt I Stary.

1578 roku.

W dokumentach podatkowych jako właściciela wsi wpisano Macieja Buszkowskiego. Jednak może być on w tym czasie jej posiadaczem na wyderkaf, czyli coś zbliżonego do współczesnej dzierżawy, może też być urzędnikiem Mielżyńskich zarządzającym ich dobrami. Wieś figuruje jako własność Mielżyńskich zarówno przed 1578 rokiem jak i po tej dacie. Jest tam w tym czasie 5 łanów ziemi, mieszka tam też 1 zagrodnik, 2 komorników oraz rzemieślnik o profesji określonej jako kopacz.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

1793 roku.

Wieś należy do Mikorskiego pisarza ziemskiego kaliskiego.

  •  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom IX. 1888 rok.

Rudy na mapie z 1803 roku.

1846 roku.

Rudy należą do okręgu wólkowskiego (od Wólki) powiatu wrzesińskiego, mają 10 domów i 81 mieszkańców, właścicielem wsi jest Kurczyński.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1888 roku.

Wieś liczy 6 domów i 84 mieszkańców. Ziemi jest tam 307 ha w tym między innymi 216 ha roli, 25 ha łąk i 29 ha lasu.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom IX. 1888 rok.

Rudy na mapie z 1891 roku.

Około 1910 – 1920 roku.

Dom w Rudach, zdjęcie datowane na lata 1910-1920.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *