ORGANIZACJE SPOŁECZNE I TOWARZYSTWA W STRZAŁKOWIE

0

Wzmianki w dawnej prasie, książkach i innych publikacjach o działalności organizacji społecznych, stowarzyszeń i towarzystw w dawnym Strzałkowie.

1888 roku.

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej.

15 Kwietnia 1931 roku.

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej

Najstarszym towarzystwem na miejscu jest Ochotnicza Straż Pożarna, a nie Tow. Przemysłowców, jak mylnie podano w jednej z poprzednich korespondencji. Prezesem Och. Straży Poż. Jest pan Walczak, a naczelnikiem pan Czesław Cukierski. Pod sprężystym kierownictwem technicznym p. Cukierskiego Straż tutejsza osiąga wysoki poziom, a przy każdym pożarze w okolicy zjawia się zawsze jako pierwsza, za to też otrzymała pierwsze nagrody Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego i dyplom zasługi.

Wobec braku na miejscu orkiestry dętej Straż przystąpiła do zorganizowania takowej, a dzięki ofiarności obywatelstwa miejscowego i okolicznego zdołano zebrać poważniejszą sumę, za którą zakupiono instrumenty. Dyrygent p. Konieczny Franciszek skompletował orkiestrę w sile 16 muzyków i dzięki swemu doświadczeniu fachowemu zdołał w ciągu zaledwie 6 tygodni wyuczyć orkiestrę kilku marszów, polek i walczyków, tak że po raz pierwszy w dniu 3 maja orkiestra wystąpi bezinteresownie w pochodzie publicznym.

  • Lech. Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów 1931.04.15 R.32 Nr86

10 maja 1931 roku

Wycieczka Towarzystwa Gimnastycznego ” Sokół ” do Stawu.

Dnia 10 maja 1931 roku urządziło Tow. Gim. ” Sokół ” wycieczkę do wsi Staw (majętności majora rezerwy p. Lutomskiego). Odległej od Strzałkowa o 7 km. Wymarsz nastąpił o godz. 4.30 rano w liczbie 38 druhów. Po przybyciu do Stawu, uczestnicy wycieczki wysłuchali mszy św. w miejscowym kościele, po czym za obozowali w pobliskim lesie. Po obiedzie smacznie przyrządzonym przez druha Osińskiego przystąpiono do gier pokazowych i zabawy. W czasie pobytu w Stawie dokonano kilku zdjęć fotograficznych. O godzinie 3 po południu przybyła bezinteresownie ze Strzałkowa orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej. Na odgłos pierwszych dźwięków orkiestry zapanowała wśród członków wycieczki prawdziwa radość i wesołość. Orkiestra koncertowała w lesie przez godzinę wobec licznie zebranej ludności Stawu. O godz. 4 zagrała trąbka, zwołując druhów do szeregów. Po uformowaniu się oddziału wyruszono z orkiestrą przed siedzibę p. Lutomskiego, gdzie prezes w imieniu towarzystwa podziękował właścicielowi za zezwolenie na obozowanie w lesie, po czym oddział wyruszył z powrotem do Strzałkowa, unosząc z sobą bardzo miłe wspomnienia z wycieczki.

Powstanie ” Sokoła ” żeńskiego.

Tego samego dnia wieczorem o godz. 18 odbyło się w sali p. Barllalla, z inicjatywy prezesa p. Wacława Witosławskiego, zebranie organizacyjne celem założenia oddziału ”Sokoła” żeńskiego. Po powitaniu i udzieleniu informacji przez prezesa, przybyłe kandydatki w liczbie 36 zgłosiły swoje przystąpienie do oddziału ” Sokoła” żeńskiego. Do tymczasowego zarządu weszła jako prezeska p. W. Witosławska, która równocześnie pełni funkcję naczelniczki. Treningi lekko-atletyczne odbywają się dwa razy tygodniowo pod kierownictwem p. Waleriana Witosławskiego. Nowej organizacji należy życzyć jak najlepszego rozwoju.

  • Lech. Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów 1931.05.24 R.32 Nr119

28 Czerwca 1931 roku.

Obchody 10 lecia Towarzystwa Gimnastycznego ”Sokół” w Strzałkowie.

  • Lech.Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów 1931.07.08 R.32 Nr154

5 Czerwca 1932 roku.

Obchody 30-lecia Towarzystwa Rzemieślniczo — Przemysłowego w Strzałkowie.

  • Lech.Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów. Dodatki: tygodniowy „Lechita” i powieściowy oraz dwutygodnik „Leszek” 1932.06.19 R.33 Nr139

Obraz na górze strony: Obraz holzijue z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *