UŚCIĘCIN GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Uścięcin.

Mała wieś w pobliżu rzeczki Strugi leżąca, ok. 14 km od Słupcy odległa.

Zobacz artykuł:

Dzieje wsi:

1294 roku

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Uścięcinie. W 1294 roku wieś zwrócona przez króla Przemysła II biskupom poznańskim, w tymże to roku bracia Dalibor i Jędrzej zamienili z nimi wieś Gałęzewo na Uścięścin i Paruszewo.

  • E. Caller. Powiat Pyzdrski w XVI stuleciu.
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 12 1892 rok.

Było to w czasach Księcia Przemysława II. (Króla w latach 1295-96)

1350 roku

Arcybiskup gnieźnieński Jarosław, ustanawiając alterię N.M. Panny i św. Stanisława w swej katedrze przekazał jej czynsz z Uścięścina i innych włości.

  • E. Caller. Powiat Pyzdrski w XVI stuleciu.

Ok. 1489 roku.

Rozgraniczenie Uścięścina od Młodziejowic.

Wieś wraca w posiadanie biskupów poznańskich.

  • E. Caller. Powiat Pyzdrski w XVI stuleciu.

1564 roku

Wieś składa się z 3 i pół łana ziemi kmiecej i 3 łanów ziemi sołtysiej.

  • E. Caller. Powiat Pyzdrski w XVI stuleciu.

1578 roku

Wieś składa się z dwóch łanów ziemi kmiecej lub sołtysiej. Wymienione pod rokiem 1564 pozostałe łany ziemi najpewniej zostały przyłączone do folwarku.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, oraz innych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

Folwark Uścięcin na mapie z 1803 roku.

1886 roku

Folwark własnością Leona Hulewicza.

  • Dziennik Poznański R. 1886 Nr 147.

Folwark Uścięcin na mapie z 1891 roku

1892 roku

Wieś (folwark) ma 2 domy i 42 mieszkańców oraz 146 ha obszaru. Jest własnością Leona Hulewicza z sąsiednich Kościanek.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 12 1892 rok.

1909 roku

Majątek liczy 145 ha i daje 1087 marek dochodu gruntowego. Jego właścicielem jest Leon Hulewicz w Mielęcinie w pow. Kempińskim. Dzierżawcą majątku jest Tadeusz Chrzanowski. Pocztę miejscowość posiada w Sokolnikach.

  • Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego z uwzględnieniem powiatu, stacyi poczty, telegrafu, dworca. 1909 rok.

Legenda:

  • Odległość podana jest od rynku w Słupcy do centrum opisywanej miejscowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *