SŁOMCZYCE GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Dwór w Słomczycach

Niewielka wieś położona 4,5 km od centrum Słupcy, nad rzeczką Strugą, dopływem Meszny. We wsi pałac z drugiej poł. XIX wieku. Niestety niedostępny, widok tylko z dalszej odległości.

Zobacz artykuł:

Dzieje wsi:

Dawne nazwy miejscowości:

Słonczyce, Słonczicze, Slumcicze.

1399 roku.

Pierwsza wzmianka o Słomczycach.

Było to w czasach panowania Króla Władysława II Jagiełły.

Właścicielem wsi był w tym czasie Mikołaj ze Słomczyc Słonecki.

1532 roku.

Wzmianka w aktach grodzkich pyzderskich o wspólnej granicy Słomczyc z nieistniejąca dziś wsią Brzyszczewicami.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom X. Rok wyd.1889.

1565 roku.

Słomczyce własnością Wojciecha i Jana Słoneckich. We wsi działa karczma, są tam dwa łany ziemi w posiadaniu kmieci oraz mieszka tam trzech zagrodników.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

1582 roku.

Marcin Słonecki posiada 2,5 łana ziemi kmiecej oraz 2 zagrodników, natomiast Jan Słonecki 2 łany ziemi kmiecej, 3 zagrodników oraz jednego komornika bez ziemi, nie ma już wzmianki o karczmie.

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1795 roku.

Wieś należy do Łukomskich z Paruszewa.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom X. Rok wyd.1889.

Słomczyce na mapie z 1803 roku.

1846 roku.

Wieś liczy 12 domów i 128 mieszkańców. Jej posiadaczem jest Bienkowski Ignacy.

J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

1860-1870 rok.

Budowa obecnego dworu w Słomczycach i założenia parkowego w stylu angielskim dzięki staraniom właściciela dóbr Dominika Koraszewskiego.

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa.

1889 roku.

Wieś liczy 3 domy i 19 mieszkańców w tym 13 katolików i 6 protestantów, natomiast część wsi należąca do dworu ma 5 domów, 105 mieszkańców oraz 295 ha ziemi, ta część wsi jest własnością Dominika Koraszewskiego.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom X. Rok wyd.1889.

Słomczyce na mapie z 1893 roku.

1909 roku

Majątek liczy 321 ha i daje 3271 marek dochodu gruntowego, jego właścicielem jest Jan Plewkiewicz w Sławnie pow. Czarnkowski. Pocztę miejscowość posiada w Strzałkowie.

  • Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego z uwzględnieniem powiatu, stacyi poczty, telegrafu, dworca. 1909 rok.

1928 roku.

Słomczyce liczą 154 mieszkańców. Właścicielem ziemskim mającym 320 ha ziemi jest Plewkiewicz Jan.

  • Księga Adresowa Polski 1928 rok.

Legenda:

  • Odległość podana jest od rynku w Słupcy do centrum opisywanej miejscowości.
  • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *