Grodzisko w Małachowie Złych Miejsc

Grodzisko położone wśród pól około 0,5 km od drogi z Witkowa do Gniezna. Możemy je datować na czasy piastowskie, gdzieś na poł. IX do poł. XI wieku. Z tego przedziału czasowego znaleziono w pobliżu grodu ceramikę, na podstawie której datowano to grodzisko. Obecnie wały grodu dochodzą do 4,5 metra wysokości, ale pierwotnie były dużo wyższe, szerokość wału to 12 metrów a jego wnętrze ma 48 na 30 metrów. Badanie tego grodu przez archeologów praktycznie sprowadzało się do badań powierzchniowych, co bardzo ogranicza wiedzę o nim. W pobliżu grodu funkcjonowała osada zamieszkała do końca XIII a może i nawet w początkach XIV wieku. Na polach w pobliżu grodziska a może na terenie wspomnianej osady w 1859 roku miano znaleźć posążek z brązu egipskiej bogini Izydy z małym Horusem. Znalezisko ciekawe, jedyne takie w Polsce. Co wiemy o posążku ? Najprawdopodobniej wykonany został w pierwszych wiekach naszej ery gdzieś w rejonie Morza Czarnego, kult bogini Izydy rozpowszechniony był na przełomie starej i nowej ery nie tylko nad Morzem Czarnym, ale też w basenie Morza Śródziemnego a przede wszystkim w Egipcie z kąt się wywodził. Z kąt wziął się na polach Małachowa ? Są różne teorie, w większości twierdzi się, że znalazł się na naszych ziemiach już w starożytności, zawleczony tutaj przez kupców lub Wizygotów czy Ostrogotów ?. Zwraca się też uwagę, że bogini została u chrystianizowana, poprzez spiłowanie jej atrybutów: rogów i dysku słonecznego znajdującego się między rogami. Po takich przeróbkach stała się Matką Boską z dzieciątkiem, z tym że przeróbka miałaby nastąpić według jednych autorów tej koncepcji już w starożytności według innych w średniowieczu. Być może właśnie w średniowieczu gdzieś około XII czy XIII wieku jakiś kupiec, czy może rycerz wracający z jakiejś wyprawy przywiózł ją do osady przy Małachowskim grodzie, nieświadom, że jego Matka Boska z dzieciątkiem to egipska bogini Izyda z małym Horusem. Niestety wiele pytań zostanie bez odpowiedzi, posążek niestety zaginął podczas II wojny światowej.

Wnętrze grodziska (Majdan)

Trudno też dojść do grodziska, latem 2021 roku, gród ogrodzono elektrycznym pastuchem, a wewnątrz w najlepsze pasło się stado koni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *