• fot. Malenin

Wieś przy drodze z Witkowa do Wrześni. Do Witkowa 3,3 km, Gniezna 19 km. Miejscowość w 2021 roku liczyła 108 mieszkańców. W latach 1998-2021 liczba mieszkańców zmalała o 7,7%.

Zobacz artykuł:

Malenin. Gm. Witkowo. Z życia dawnych mieszkańców wsi.

Dzieje wsi:

1399 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Maleninie.

Było to w czasach panowania Króla Władysława II Jagiełły.

1564 roku.

Wieś posiada 7 łanów ziemi uprawnej kmiecej, jest też 1,5 łana ziemi sołtysiej, czyli niewielki folwark na którym gospodaruje sołtys przy pomocy służby. Sołtys w tym okresie jest funkcją dziedziczną. We wsi jest też karczma. W miejscowości może też mieszkać właściciel wsi i posiadać folwark.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi).

Malenin na mapie z 1803 roku.

1846 roku.

Malenin ma 14 domów i 111 mieszkańców.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

1885 roku.

W Maleninie jest 18 domów w których mieszka 170 mieszkańców. W tej liczbie jest 4 ewangelików i 166 katolików, 76 osób jest analfabetami. Dominium Malenin ( Folwark ) ma 1144 mórg ziemi.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.IX – 1888 rok

Mapa Malenina i okolic z 1911 roku.

1918 roku.

Udział mieszkańców Malenina w Powstaniu Wielkopolskim.

1928 roku.

Wieś liczy 172 mieszkańców. We wsi pracuje dwóch rzemieślników : Kowal p. Winczewski P. i szewc p. Holewiński K. 

  • Księga Adresowa Polski 1928 rok.

Legenda:

  • Odległość podana jest od rynku w Gnieźnie do centrum opisywanej miejscowości.
  • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *