SKĄPE GM. STRZAŁKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Dwór w Skąpym.

Mała wieś położona na północ od Strzałkowa, około 11 km od Słupcy. W 2021 roku liczyła 66 mieszkańców, w latach 1998-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 37,5%. Po II wojnie św. we wsi działało Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Dwór

Dwór z 1910 roku, powstały z inicjatywy ówczesnego właściciela majątku w Skąpym Pawła Zakrzewskiego. Wokół zarośnięty park z przełomu XIX i XX wieku. Po II wojnie św. w budynku funkcjonowała szkoła podstawowa.

Zwiedzanie: obiekt niedostępny, można zobaczyć dwór z biegnącej obok niego drogi.

Zobacz artykuł:

Dzieje wsi:

Osadnictwo na terenie wsi:

Jedno stanowisko archeologiczne ze średniowiecza.

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa, strona internetowa: zabytek.pl

Nazwa wsi:

Skąmpe, Szkape, Scampe.

1392 roku.

Pierwsza wzmianka o miejscowości.

Królem Polski był w tym czasie Władysław II Jagiełło.

1565 roku.

Wieś w posiadaniu członków rodziny Skąpskich. Mikołaj jest właścicielem 1 łana kmiecego oraz działającej we wsi karczmy. Marcin ma 0,5 łana folwarcznego i 1 zagrodnika. Piotr posiada 0,75 łana folwarcznego, Maciej oprócz 0,75 łana folwarcznego ma jeszcze 1 zagrodnika.

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

Skąpe na mapie z 1803 roku.

1846 roku.

Wieś liczy 8 domów i 112 mieszkańców. Właścicielem wsi jest p. Bieńkowski.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1883 roku.

Wieś Skąpe, majątek 2 860 rozległy, nabył Paweł Zakrzewski z Skoków od Pomorskiego banku w Koszalinie za 429 tys. marek.

  • Na podstawie. Teki Dworzaczka.

1889 roku.

Skąpe ma 8 domów i 146 mieszkańców, wraz z nieistniejącym dziś Marianowem mającym 2 domy i 35 mieszkańców (położony był tuż za płotem obecnego lotniska) tworzył okręg dworski, mający razem 688 ha w tym 329 ha roli i 349 ha lasu. We wsi działa młyn i fabryka krochmalu. Prowadzony jest też chów i tucz bydła oldenburskiego. Jak podaje Słownik Geograficzny wieś leży na starym trakcie wiodącym przez Mieczownicę do Kleczewa (i dalej na Warszawę).

Na podstawie. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10 wyd. 1889 rok.

Skąpe na mapie z 1893 roku.

Legenda:

  • Odległość podana jest od rynku w Słupcy do centrum opisywanej miejscowości.
  • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *