Artykuły z wielkopolskiej prasy i innych publikacji o mleczarniach w Strzałkowie.

Strzałkowo ma polską spółdzielnię mleczarską.

Już od 2 lat rolnicy Strzałkowa i okolicy starali się o założenie mleczarni spółdzielczej, aby w ten sposób uniezależnić się od mleczarni Niemca Bäningera. Wreszcie sprawa ta dojrzała i w sali p. Witosławskiego odbyło się organizacyjne zabranie rolników, na którym postanowiono założyć spółdzielnię. Obrady otworzył p. L. Jałoszyński, oddając przewodnictwo w ręce komisarza ziemskiego p. inż. Ciecholewskiego z Gniezna, po czym referat o znaczeniu spółdzielczości wygłosił p. inż. Zawada z Wrześni. W wyniku dyskusji do spółdzielni zgłosili przystąpienie wszyscy obecni na sali, uchwalając udziały w wysokości 20 zł od krowy (wpłata 8 zł reszta na 12-miesięcznych rat). Następnie dokonano wyboru Rady Nadzorczej, do której weszli pp. dr. Szmeja-przewodniczący, L. Jałoszyński, A. Mrug, Wł. Ziarniak, K. Małecki i F. Żyto. Po zebraniu Rada Nadzorcza wybrała zarząd spółdzielni, do którego weszli pp. inż. Szcześniewski, Trąbczyński i F. Bartkowiak. Nowo powstałej mleczarni z pomocą przyszła spółdzielcza mleczarnia z Szemborowa, zobowiązując się dostarczyć maszyny.

  • Orędownik Wrzesiński 1939.07.18 R.21 Nr81.

Zamknięcie niemieckiej mleczarni Baenningera w Strzałkowie.

Dowiadujemy się, że tut. Starostwo Powiatowe postanowiło zamknąć mleczarnie Niemca Baenningera w Strzałkowie. Powodem zamknięcia mleczarni były okropne warunki sanitarne, w jakich dokonywano przeróbki mleka. Ponieważ, jak stwierdziła Komisja, stan taki absolutnie nie mógł dalej istnieć. Starostwo Powiatowe wydało zarządzenie zamknięcia mleczarni.

  • Orędownik Wrzesiński 1939.08.15 R.21 Nr93

1910 roku.

Pobudowanie zakładu mleczarskiego Baeningera w Strzałkowie.

  • January Szumiłowski – Dzieje Strzałkowa i okolicy.

Obraz ha11ok z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *