MAŁACHOWO SZEMBOROWICE GM. WITKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Małachowo Szemborowice

Wieś położona przy bocznej drodze między Małachowem Wierzbiczany a Małachowem Złych Miejsc w odległości ok. 2.5 km od Witkowa i 15 km od Gniezna. W 2021 liczyła wieś 78 mieszkańców, w latach 1998-2021 liczba mieszkańców miejscowości zmniejszyła się o 17%.

Dzieje wsi:

1397 roku.

Pierwsza wzmianka o wsi Małachowo.

W dokumencie wzmiankowany jest Piotr z Małachowa. Najwidoczniej nie było jeszcze podziału na występujące w późniejszym okresie cztery Małachowa.

1564 roku.

Miejscowość nazwana w dokumencie ” Małachowo Samborowice ” ma pięciu właścicieli, wszyscy z rodziny Małachowskich są to :

 • Andrzej Kozioł – ma łan ziemi określony jako łac. aratura sua (sam ją uprawia) i jednego zagrodnika.
 • Marcin Koścień – łan ziemi określony jako łac. aratura sua.
 • Wojciech Drachowski ( Małachowski ) – j.w.
 • Jakub Zygmuntowicz ( Małachowski ) – łan ziemi określony jako łac. aratura sua, jednego zagrodnika i wiatrak.
 • Halas lub Hałas – jeden łan ziemi kmiecej i 2 zagrodników.
 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

1577 roku.

Właścicielami wsi są Łukasz Małachowski posiadający 4 łany ziemi kmiecej i 2 zagrodników oraz wiatrak. Drugim podanym właścicielem jest Halas ( Lub Hałas ) w jego przypadku brak w rejestrze wpisów dotyczących posiadanej ziemi i odprowadzonego podatku.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1837 roku.

Wieś własnością p. Loga. Ma 10 domów i 116 mieszkańców.

 • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

Małachowo Szemborowice na mapie z 1839 roku.

1885 roku.

Małachowo Szemborowice składają się z dominium i folwarku nazwanego Szemborówko. Mają 8 domów i 150 mieszkańców wszyscy są katolikami w tym 77 jest analfabetami.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI. 1885 rok.

28 Listopada 1888 roku.

Wieś rycerską Małachowo Szemborowice w pow. witkowskim nabył w tych dniach od rodziny Roznowskich p. T. Pokrzywnicki.

 • Dziennik Poznański Nr. 275 z 1888 roku.

1909 roku

Majątek (folwark) liczy 138 ha i daje 1650 marek dochodu gruntowego, jego właścicielem jest Teodozy Pokrzywnicki. Pocztę miejscowość posiada w Witkowie.

 • Księga adresowa polskich właścicieli ziemskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego z uwzględnieniem powiatu, stacyi poczty, telegrafu, dworca. 1909 rok.

Małachowo Szemborowice na mapie z 1911 roku.

Legenda:

 • Odległość podana jest od rynku w Gnieźnie do centrum opisywanej miejscowości.
 • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *