Małachowo Kępe. Gm. Witkowo. Z życia dawnych mieszkańców wsi.

Fot. Małachowo Kępe.

Wzmianki i artykuły w dawnej prasie i innych publikacjach, opisujące zdarzenia, jakie miały miejsce na terenie wsi Małachowo Kępe.

14/15 Lipca 1928 roku.

Zabójstwo miejscowego gospodarza osadnika p. Freitaga.

30 Stycznia 1930 roku.

Dom mieszkalny w płomieniach.

W Małachowie Kempem spalił się przed kilku dniami dom mieszkalny p. Wilhelma Steinbarta. Ogień wywołany przez nieostrożność syna jednego z lokatorów, 14-letniego Stanisława Kata, rozszerzył się szybko i cały dom strawił do szczętu, wraz z całym urządzeniem. Dom zamieszkiwało trzech lokatorów. Jednemu z nich p. Baczkowskiemu zginęła w płomieniach maciora, dwanaście prosiąt i drób. Drugiemu spaliły się kozy i drób. Spalony dom przedstawiał wartość około 12000 zł, a szkodę częściowo pokrywa ubezpieczenie.

  • Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” Nr. 24 z 30-01-1930 roku.

03 Lipca 1932 roku.

Tego dnia Gazeta Gnieźnieńska ” Lech ” w nr. 150. pisze o utopieniu się podczas kąpieli w Małachowie Kępym 11-letniego Kazimierza Bączkowskiego. Wspomniana gazeta nie podaje żadnych innych szczegółów zdarzenia.

Powrót do strony wsi: MAŁACHOWO KĘPE GM. WITKOWO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *