GORZYKOWO GM. WITKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Gorzykowo. Dawny dworzec kolei wąskotorowej.

Wieś położona ok.5,5 km od Witkowa przy drodze z Witkowa do Wrześni i 20 km od Gniezna. W 2021 roku mieszkało w niej 260 osób. W latach 1998-2021 ludność wsi zmalała o 17,2%. We wsi kościół z 1981 roku. Przy głównej drodze zabytkowy dworzec dawnej kolejki wąskotorowej.

Zobacz artykuł:

Dzieje wsi:

1387 roku.

Pierwsza wzmianka o wsi w źródłach pisanych.

 • Konstanty Jan Hladyłowicz ” Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku” wyd. 1932 r.

Było to w czasach panowania Króla Władysława II Jagiełły.

1564 roku.

Wieś nazwana jest w rejestrach podatkowych Gorzekowem, liczy 10 łanów ziemi uprawnej kmiecej. Jest tam też 4 zagrodników, oraz karczma. Miejscowość należy do parafii w Odrowążu.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

1579 roku.

Jako właściciel wsi w rejestrach podatkowych figuruje Stanisław Wydzierzewski.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1583 roku.

Wieś liczy 7,5 łanów ziemi kmiecej, 7 zagrodników bez ziemi, jest też karczma i wiatrak.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1588 roku.

Według rejestrów podatkowych we wsi są tylko 2 łany kmiece oraz mieszka tam 3 zagrodników bez ziemi. Nie ma też wiatraka i karczmy.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

Koniec XVIII wieku.

Chata w Gorzykowie prawdopodobnie z końca XVIII wieku. Zdjęcie wykonane w 1957 roku, w tym czasie był to adres Gorzykowo Nr 8.
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa.

1846 roku.

Wieś jest własnością Rokosowskiego liczy 27 domów i 242 mieszkańców.

 • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

Rok szkolny 1866/1867

Szkoła katolicka w Gorzykowie należy do Dekanatu Powidzkiego i z ramienia tego dekanatu inspektorem tej szkoły jest Ks. Dziekan Niedzielski ze Skarboszewa. Natomiast na miejscu inspektorem szkolnym, osobą sprawującą patronat nad szkołą, a zarazem nauczycielem w tej szkole jest Zielewicz Feliks będący nauczycielem od roku 1856 (nie wiadomo czy cały czas w Gorzykowie). Dochód tej posady według etatu rządowego to 160 talarów rocznie. W roku szkolnym 1866/67 do szkoły było zobowiązanych uczęszczać 80 dzieci.

 • Obraz Katolickich Szkół Elementarnych objętych archdiecezjami Gnieźnieńską i Poznańską. Wyd przez Ludwika Rzepeckiego. Poznań 1867.

1881 roku.

Wieś liczy 22 domy, 173 mieszkańców,  w tym 7 ewangelików i 166 katolików, 61 osób jest analfabetami. Natomiast dominium (folwark) ma 10 domów i 102 mieszkańców wśród nich jest 13 ewangelików i 89 katolików, 42 osoby są analfabetami. Majątek liczy 1881 mórg ziemi i jest własnością Michała Chrzanowskiego.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.II – 1881 rok.

Przed 1893 rokiem.

Mapa Gorzykowa z przed 1893 roku. Proszę zwrócić uwagę na skrut Khf. przy drodze do Czajek to oznaczenie cmentarza ( niem. Kirchhof ). Być może pamiątka po epidemii. W górnej części mapy, między drogą do Karsewa i drogą do Witkowa wiatrak.

1930 roku.

Wieś zamieszkuje 130 osób. Karczmę prowadzi Sucholas W. Sklep z towarami różnymi prowadzą Kobyliński J. i Walczak F. Właścicielami wiatraków są Pomorski J. i Wirth F. Siodlarstwem zajmuje się Heustler W.

 • Księga Adresowa Polski 1930 rok.

Gorzykowo ok. 1934 roku.

Kościół w Gorzykowie.

Wybudowany w 1981 roku. Pierwotnie w miejscu tym stał budynek gospodarczy, który w 1958 roku został adoptowany na kościół.

Legenda:

 • Odległość podana jest od rynku w Gnieźnie do centrum opisywanej miejscowości.
 • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *