• fot. Sokołowo

Wieś położona 6,5 km od Witkowa i 23 km od Gniezna, przy drodze do Ostrowitego Prymasowskiego i 2,5 km od Skorzęcina, dokąd prowadzi ładnie położona wśród lasów szosa. W 2021 wieś liczyła 109 mieszkańców. W latach 1998-2021 liczba mieszkańców wsi zmalała o 18%. W miejscowości dwór z XIX wieku.

Zobacz artykuł:

Sokołowo Gm. Witkowo. Z życia dawnych mieszkańców wsi.

Dzieje miejscowości:

1403 roku.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o miejscowości.

  • Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski tom. V.

Było to w czasach panowania Króla Władysława II Jaggiełły.

Przed 1523 rokiem.

Wieś własnością klasztoru w Lądzie.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XI.

1564 roku.

Wieś posiada 4 łany ziemi kmiecej i jeden łan sołtysi.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi).

1583 roku.

Wieś liczy już tylko 3 łany ziemi kmiecej i jednego zagrodnika bez ziemi. Nie ma w wykazie ziemi sołtysiej, być może brakujące łany ziemi przyłączono do folwarku.

  • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

Mapa Sokołowa i okolic z 1803 roku.

1837 roku.

Sokołowo liczy 13 domów i 102 mieszkańców.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

1884 roku.

Właścicielami Sokołowa zostaje rodzina Moszczeńskich.

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa

1890 roku.

Sokołowo liczy 19 domów i 167 mieszkańców katolików. Folwark liczy 168,85 ha. ziemi. Jest własnością Michała Moszczeńskiego.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XI.

1909 roku.

W tym to roku jako właściciel dóbr Sokołowskich figuruje Mieczysław Strojanowski.

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Sokołowo na mapie z 1934 roku.

Dawny dwór w Sokołowie.

Legenda:

  • Odległość podana jest od rynku w Gnieźnie do centrum opisywanej miejscowości.
  • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *