KRÓLEWIEC GM. WITKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Dwór w Królewcu.

Wieś położona ok. 9 km. od Witkowa przy drodze Witkowo-Września. Do Gniezna 23 km. W 2021 roku liczyła 37 mieszkańców. W latach 1998-2021 liczba mieszkańców zmalała o 46,4%. Przy szosie w parku po dworskim ładny dwór z początku XX wieku.

Zobacz artykuł:

Dzieje wsi:

1513 roku.

Pierwsza wzmianka o Królewcu.

Wojciech Potulicki ręczy Świętosławowi Komorskiemu, że jemu sprzeda wieś Królewiec. Do czego niewątpliwie w najbliższym czasie dochodzi.

  • Biblioteka Kórnicka – Teki Dworzaczka

1534 roku.

Wieś określona w dokumentach jako pustki, czyli niezamieszkała.

1802 roku.

Według mapy Dawida von Gillego z 1802 roku w Królewcu znajduje się Karczma.

Mapa z 1821 roku z oznaczeniem karczmy w miejscu dzisiejszego Królewca.

1846 roku.

W skład folwarku Królewiec wchodzi 6 domów zamieszkałych przez 47 osób. Należy on do majętności Mierzewskiej. Właścicielami są Kaczkowscy.

  • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok

1883 roku.

Folwark Królewiec liczy 5 domów i 70 mieszkańców. Należy do dóbr Mierzewskich.

  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom IV – 1883 rok.

1891 roku.

Erazm Brzeski herbu Bończa kupuje od barona Graeve folwark Królewiec.

1911 roku.

Erazm Brzeski buduje w Królewcu dwór dla swego syna Jana.

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa.

1918 roku.

Mieszkaniec Królewca uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego.

1926 roku.

Majętność liczy 260 ha, w tym 10 ha nieużytków. Nadal jest własnością Brzeskich.

Królewiec na mapie z 1934 roku.

1939 roku.

Majątek Brzeskich przechodzi pod przymusowy zarząd niemiecki a jego dotychczasowy właściciel zamieszkał w Jarząbkowie.

  • Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Po II wojnie św.

W wyniku reformy rolnej majątek przydzielono 24 parcelantom, w roku 1963 przekazują oni ziemię na rzecz Państwowego Funduszu Rolnego, następnie powstaje tutaj Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Natomiast we dworze po wojnie zamieszkały rodziny pracowników P.G.R. mieściły się tam też biura P.G.R-u, przedszkole i sklep spożywczy.

Legenda:

  • Odległość podana jest od rynku w Gnieźnie do centrum opisywanej miejscowości.
  • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *