RUCHOCINEK GM. WITKOWO. DZIEJE WSI I JEJ MIESZKAŃCÓW.

0

Fot. Ruchocinek

Wieś położona przy drodze z Mielżyna do Wiekowa. Do Witkowa 4,5 km, Gniezna 22 km. W 2021 roku liczyła 522 mieszkańców. W latach 1998-2021 liczba mieszkańców wsi wzrosła o 39,9%.

Zobacz artykuł:

Dzieje Wsi:

1564 roku.

Królem Polski był w tym czasie Zygmunt II August.

Rejestry podatkowe wymieniają wieś Ruchocin mały, najprawdopodobniej późniejszy Ruchocinek.

Wieś ta ma 3,5 łana ziemi kmiecej, jest tam też 2 zagrodników oraz karczma. Miejscowość należy do parafii w Powidzu.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1579 roku.

Mielżyńscy posiadają we wsi Ruchocin mały 2,5 łana kmiecego oraz 1 łan pusty, 1 rzemieślnika oraz 2 zagrodników.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

(Według części historyków można przyjąć, że do uprawy łana ziemi, czyli w przybliżeniu 17 ha potrzeba było 11 osób, dorosłych i dzieci. Mogła być to rodzina kmiecia z parobkiem i jego rodziną lub dwóch kmieci, z których każdy gospodarzył na połowie łana ziemi. Natomiast zagrodnicy posiadali najczęściej tylko zagrodę i ewentualnie do 1/4 łana ziemi, komornicy nie posiadali domu i mieszkali w wynajętych izbach. W zamian za możliwość uprawy ziemi kmiecie i zagrodnicy byli zobowiązani do odrabiania pańszczyzny w folwarku pana wsi, i inych świadczeń na jego rzecz. Wymiar pańszczyzny uzależniony był od ilości uprawianej ziemi, cała ziemia we wsi, w tym też ta uprawiana przez kmieci i niekiedy zagrodników, stanowiła własność pana wsi. Znajdujące się na wsiach karczmy, wiatraki i młyny w olbrzymiej większości stanowiły własność właściciela wsi lub co było bardzo częste, tylko jej części, w tym przypadku wynajmowane były użytkownikom, na co roku odnawianą dzierżawę).

1580 roku.

Pierwsza wzmianka o wsi Ruchocinek. ( do tego czasu nazywany był Ruchocinem małym ).

1588 roku.

Ruchocinek ma kilku właścicieli. Główna częsć składająca się z 2.5 łanów kmiecych, 1 łana pustego oraz 4 zagrodników bez ziemi, należała do Krzysztofa Mielżyńskiego. Wojciech Ruchocki posiadał 0,5 łana kmiecego i 2 zagrodników bez ziemi. Kasper Kołacki był posiadaczem 1 łana ziemi.

 • Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl

1793 roku.

Ruchocinek należy do Wojciecha Zbyszewskiego.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.IX – 1888 rok

Ruchocinek i okolice na mapie z 1839 roku.

1846 roku.

Wieś liczy 12 domów i 167 mieszkańców i jest własnością p. Loga.

 • J.A.Bobrowicz.- Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego – wyd. Lipsk 1846 rok.

1888 roku.

Wieś składa się z 7 domów zamieszkałych przez 48 mieszkańców w tym 19 katolików i 29 protestantów. Natomiast dominium (folwark) ma 9 domów i 169 mieszkańców katolików. W miejscowości jest też cegielnia. Majętność jest własnością hr. Fr. Żółtowskiego z Niechanowa. Na gruntach Ruchocinka kopie się rudę żelazną, glinę i margiel wapienny.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich t.IX – 1888 r.

Ruchocinek na mapie z 1911 roku.

1918 roku.

Udział mieszkańców Ruchocinka w Powstaniu Wielkopolskim.

1928 roku.

Wieś liczy 453 mieszkańców.

Działalnością gospodarczą zajmują się :

 • Kołodziejstwo – Pan. Pleszewski Fr.
 • Kowalstwem – Pan. Mikołajewski A.
 • Wyszynk trunków – Pan Kłocek St. wraz z Koszarkiem J.
 • Na podstawie. Księga Adresowa Polski. 1928 rok.

15 Listopada 1931 roku.

Gazeta Gnieźnieńska” Lech” zamieściła artykuł o Ruchocinku.

Jak wszędzie tak i u nas w Ruchocinku odczuwa się kryzys, tym więcej, że gleba nasza jest lekka, a ubóstwo już zawsze panowało wśród tutejszej ludności. Nic dziwnego więc, że słyszy się ciągłe narzekania na biedę, na wysokie podatki. Ruchocinek jest gminą, która liczy blisko 500 mieszkańców : jest to wieś czysto polska, bez przymieszki obcoplemiennej. Gmina ta powstała na terytorium dawniejszego obszaru dworskiego Ruchocinek należącego do klucza niechanowskiego, dzięki dobrowolnej parcelacji przed 35 laty. Wobec rozdrobnienia części gospodarstw praca na roli nie daje odpowiednich dochodów, trudna jest nawet wegetacja. Wielu wyjechało do Francji za pracą. Dróg bitych brak tu zupełnie, a polne są nieco zaniedbane. Życie kulturalno-oświatowe koncentruje się na szkole. Po skomasowaniu szkół Ruchocinek, Głożyny i Ruchocin powstała czteroklasowa szkoła, której kierownikiem od blisko 3 lat jest p. Wiktor Kuśnierkiewicz. Od roku pracuje intensywnie Kółko Rolnicze, które powstało dzięki staraniom kierownika szkoły przy wydatnej pomocy p. Woźniaka, obecnego prezesa. Członków liczy kółko 32, zebrania odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca przy dość licznej frekwencji. Ostatnie zebranie odbyło się w ubiegłą niedzielę przy komplecie członków i wobec znacznej liczby gości. Na zebraniu tym wygłosił referat na temat ,, Hodowli kur,, p. Kuśnierkiewicz, omawiając poza tym różne aktualne sprawy rolnicze. Po zebraniu zabrał głos ks. prob. Gralik z Powidza, ciesząc się z licznego udziału w zebraniu mieszkańców Ruchocinka, a swych parafian. W swym przemówieniu podniósł ks. Proboszcz znaczenie Kółka Rolniczego zarówno dla społeczeństwa jak i jego członków z zachęcał do gorliwej współpracy. Boloczką ludności jest zbyt wielka odległość od kościoła parafialnego w Powidzu, która wynosi 7 i pół kilometra. Poważna liczba mieszkańców uczęszcza stale do bliżej położonego ( 4 i pół km ) kościoła w Witkowie. Najgorzej mają dzieci, które dwa razy tygodniowo muszą tę drogę odbywać na naukę religii. Z tych powodów starają się też mieszkańcy już od kilku lat bezskutecznie o przyłączenie do Witkowa.

GazetaGnieźnieńska ” Lech” Nr. 265 z 15. 11. 1931 roku.

1935 roku

Podczas niwelacji drogi w centrum wsi znaleziono grób skrzynkowy kultury pomorskiej.

 • Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Legenda:

 • Odległość podana jest od rynku w Gnieźnie do centrum opisywanej miejscowości.
 • Dane statystyczne miejscowości pochodzą ze strony internetowej: Polska w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *