POŚWIĘCENIE PROPORCA STRONNICTWA NARODOWEGO W MIELŻYNIE.

0

Artykuł z Gazety gnieźnieńskiej ” Lech ” Nr.4 z dn. 05.01.1936 r.

( Tekst i słownictwo oryginalne z epoki )

W niedzielę dn. 29 grudnia odbyła się w Mielżynie piękna uroczystość poświęcenia proporca Stronnictwa Narodowego, w której liczny udział wzięli członkowie koła, przedstawiciele kół z Witkowa, Strzałkowa, Małachowa oraz delegacja Zarządu Powiatowego z Gniezna jak i Zarządu Wojewódzkiego z Poznania. O godz.10 wyruszyły placówki Wydziału Młodych Stronnictwa Narodowego z Mielżyna ( męska i żeńska ) wraz z gośćmi i orkiestrą na czele do kościoła na mszę św. podczas której aktu poświęcenia proporca dokonał ks. proboszcz Nowaczkiewicz z Mielżyna, który od stóp ołtarza wygłosił wzruszające, pełne głębokich myśli przemówienie. Słowa znakomitego kaznodziei zapadły głęboko w serca wszystkich uczestników. Po mszy św. uformował się pochód i z orkiestrą na czele skierował się z powrotem na salę, gdzie odbyło się uroczyste zebranie, które zagaił prezes miejscowego koła Jan Kampa. Po powitaniu przedstawicieli i delegacji zamiejscowych, wystąpiła z deklamacją kol. Kowalska pt:”Z mieczem Chrobrego w dłoni „. Następnie prezes Stron. Nar. w Witkowie Leon Jędrowski jako delegat Zarządu Powiatowego wręczył poświęcony proporzec delegatowi Zarządu Wojewódzkiego kol. Holaszowi z Poznania, który wręczył go chorążemu i kierownikowi placówki, po uprzednim złożeniu przezeń ślubowania. Teraz nastąpiła dekoracja mieczykami Chrobrego 17 kolegów i koleżanek, po czym kol. Holasz i mag. Maciejewski z Gniezna wygłosili treściwe przemówienia, które stale przerywano oklaskami. Po odśpiewaniu pieśni bojowych i hymnu młodych, wygłosił kol. Masłowski deklamację pt. ” Długo chcecie nas karmić ”po czym zamknięto podniosłe zebranie wspólnym śpiewem ,, Nie rzucim ziemi ,, Udział gości był tak liczny, że sala nie mogła pomieścić wszystkich którzy przybyli na zebranie. Uroczystość poświęcenia proporca na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Mielżyna jako dowód, że Mielżyn wyrównał narodowy front. Wieczorem w tej samej sali placówka wystawiła sztukę teatralną pt : Qui Pro-Quo , która wypadła bardzo dobrze. Po przedstawieniu odbyła się zabawa taneczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *