Kołaczkowo Gm. Witkowo. Z życia dawnych mieszkańców wsi.

0

Fot. Kołaczkowo.

Fot. Kołaczkowo.

Wzmianki i artykuły w dawnej prasie i innych publikacjach, opisujące zdarzenia, jakie miały miejsce na terenie wsi Kołaczkowo.

27 Maja 1929 rok.

Podczas burzy w dn. 27 maja zdarzyło się kilka wypadków uderzenia gromu: i tak około godz. 19.30 uderzył piorun w stodołę gospodarza Stefana Kwapicha w Kołaczkowie pow. gnieźnieńskiego, powodując pożar, który zniszczył doszczętnie stodołę wraz z maszynami rolniczymi i zapasem słomy. Szkodę wynoszącą ok. 3000 zł, pokrywa częściowo ubezpieczenie.

  • Gazeta Gnieźnieńska ”Lech” Nr 125 z 02.06.1929 roku.

26 Sierpnia 1930 roku.

W nocy z dnia 26 na 27 sierpnia w Kołaczkowie w powiecie gnieźnieńskim z niezamkniętej stajni gospodarza p. Kwapicha Michała nieznani dotychczas sprawcy wyprowadzili dwa konie, zabierając zarazem dwa półszorki. Konie to gniade klacze mające po 8 lat. Jedna wysoka na 1,61 a druga 1,58 m. Szkoda jaką poniósł właściciel wynosi 2500 zł. Za schwytanie złodziei wyznaczona została nagroda w wysokości 300 zł.

  • Gazeta Gnieźnieńska ”Lech” Nr 198 z 28.08.1930 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *